Download  Print this page

Advertisement

Stereouttag

Stereouttag
FARA
Risk för elstöt!
Anslut endast ljudingången till enheter som
uppfyller IEC 60065-kraven, IEC-normen för
ljud, bild och andra elektroniska apparater.
Vid laddning bör du inte använda stereouttaget
med enheter som är anslutna till eluttaget.
Tryck på
miniTek.
Använd de medföljande kablarna och adaptrarna för
att ansluta miniTek med en ljudkälla.
Tryck på
"Växla ljudkälla" i kapitlet "Grundläggande funktioner").
Om du trycker på
till den kommer miniTek att söka efter en anslutning till
andra ljudkällor.
122
i ca 3 sekunder för att sätta igång
för att växla ljudprogram (se tabellen
utan att någon ljudenhet anslutits

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: