Download  Print this page

Grundlæggende Funktioner Sv - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Grundlæggende funktioner
Før første anvendelse
Oplad miniTek før første anvendelse.
Opladning
Tilslut miniTek med USB-strømstikket til strømforsynin-
gen.
Opladningen er færdig, når strøm-lysdioden lyser
grønt.
Tilstand for lysdiode
miniTek slukket
miniTek tændt
miniTek slukket /
oplader
miniTek tændt /
oplader
Slukke for
miniTek
Tænde for
miniTek
Hvis du tænder for miniTek, og batteriet er opbrugt, blin-
ker lysdioden hurtigt i 3 sek., hvorefter den slukkes.
Grundlæggende funktioner
Batteri opladet
slukket
blinker grønt
grøn konstant
pulser grønt
grøn / slukker
langsomt
grøn i 3 sek.,
blinker dernæst
grønt
Batteri næsten tomt
slukket
blinker rødt
rød konstant
pulser rødt
rød / slukker lang-
somt
rød i 3 sek., blinker
dernæst rødt
EN
DA
NO
SV
FI
47

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: