Download Print this page

Onderhoud En Reiniging - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
13 Als het glas vol is, schakelt u het
apparaat uit en laat u de hendel los.
Trek na gebruik de stekker uit het
stopcontact.
OF
Schakel het apparaat uit, verwijder
de beker en giet de drank uit. Trek
na gebruik de stekker uit het
stopcontact.
tips
U kunt een smoothie dunner maken
door er meer vloeistof aan toe te
voegen.
Om de smoothie dikker te maken,
voegt u meer bevroren ingrediënten
toe; pas op dat u de gemarkeerde
lijn op de beker voor bevroren
ingrediënten niet overschrijdt.
Voordat u het deksel op het
apparaat zet, duwt u de vaste
ingrediënten met de roerlepel in de
vloeistof.
Gebruik de pulseerknop om de
motor in en uit te schakelen tot uw
drankje de gewenste consistentie
heeft bereikt. Pas op: hierdoor wordt
automatisch de hogere snelheid
geselecteerd waardoor de drank
tegen de zijkanten en het deksel van
de beker geslingerd wordt.
Na het mengen zijn sommige
dranken mogelijk niet helemaal glad
door de aanwezigheid van zaden of
de vezelige aard van sommige
ingrediënten.
Sommige dranken kunnen schiften
als u ze laat staan; u kunt ze daarom
het best onmiddellijk opdrinken.
Geschifte dranken moeten geroerd
worden voordat ze genuttigd worden.
belangrijk
Meng nooit meer dan de maximum
capaciteit die op de beker wordt
aangegeven.
Meng nooit droge ingrediënten (bijv.
specerijen, noten) en laat de
smoothie blender nooit draaien als
hij leeg is.
Gebruik de smoothie blender niet als
opslagcontainer. Houd het apparaat
vóór en na gebruik leeg.
Sommige vloeistoffen, zoals melk,
nemen in volume toe en schuimen
tijdens het mixen; doe de beker dus
niet te vol en zorg ervoor dat het
deksel er goed op zit.
Om een lange levensduur van uw
smoothie blender te garanderen,
mag u hem nooit langer dan 60
seconden achter elkaar gebruiken.
Meng nooit voedsel dat door
bevriezing een vaste massa is
geworden; breek het in stukken
voordat u het in de beker doet.

onderhoud en reiniging

Voordat u het apparaat reinigt, dient
u het apparaat altijd uit te schakelen,
de stekker uit het stopcontact te
halen en het apparaat uit elkaar te
nemen.
Laat de motor, het snoer of de
stekker nooit nat worden
Leeg de beker voordat u de
messeneenheid losschroeft.
Na gebruik altijd onmiddellijk
afwassen.
Laat geen voedsel in de beker
opdrogen; dit bemoeilijkt de
reiniging.
Was de afsluitring, tapkraan of
meseenheid niet in de
afwasmachine.
Haal de tapkraan uit elkaar en reinig
de onderdelen grondig na elk
gebruik.
Smoothie blender
Voordat u de smoothieblender uit
elkaar haalt, vult u de beker voor de
helft met warm water. Zet het deksel
met de roerlepel op de beker en
plaats het geheel op het motorblok.
Schakel het apparaat in op snelheid
' ' en open de kraan terwijl het
apparaat draait; om de kraan te
reinigen, laat u het water in een
container lopen. Dit kan herhaald
worden totdat het water helder blijft.
motor
Met een vochtige doek afvegen en
daarna drogen.
11

Advertisement

Table of Contents
loading