Download Print this page

Vedligeholdelse Og Rengøring - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Brug pulsknappen for at betjene
motordelen på en start-stop manér,
for at kontrollere drikkens
konsistens. Pas på, da der derved
automatisk vælges den højere
hastighed, hvilket kan forårsage at
drikken kastes op af siderne og op
på blenderglassets låg.
Efter blanding er nogle drikke måske
ikke helt jævne på grund af kerner
eller ingrediensernes fiberindhold.
Nogle drikke skiller måske, når de
står. Det er derfor bedst at drikke
dem med det samme. Skilte drikke
skal omrøres, før de drikkes.
vigtigt
Blend aldrig mere end op til den
maksimale kapacitet, som er
markeret på blenderglasset.
Blend aldrig tørre ingredienser (f.eks.
krydderier, nødder) og kør aldrig med
Smoothie blenderen, når den er tom.
Brug ikke blenderen til opbevaring,
Sørg for at den er tom før og efter
brug.
Nogle væsker øger volumen og
danner skum under blanding, f.eks.
mælk. Blenderen må derfor ikke
overfyldes, og det skal kontrolleres
at låget sidder godt fast.
Du kan sikre at din Smoothie blender
holder længe ved aldrig at lade den
køre mere end 60 sekunder i træk.
Blend aldrig mad, der er blevet til en
fast masse under frysning, bryd det
op før det kommes i blenderglasset.
vedligeholdelse og
rengøring
Sluk, tag stikket ud og skil maskinen
ad før rengøring.
Lad aldrig motorenhed, ledning eller
stik blive våde.
Tøm blenderglasset, før det skrues
af knivenheden.
Skal altid vaskes umiddelbart efter
brug. Lad ikke madvarer tørre ind på
blenderglasset, da dette vil
vanskeliggøre rengøringen.
Lad være med at vaske
tætningsringen, haneenheden eller
knivenheden i opvaskemaskinen.
Hanen afmonteres og delene
rengøres grundigt efter hver brug.
Smoothie blenderenheden
Før Smoothie-blenderen adskilles,
fyldes blenderglasset halvt op med
varmt vand. Låget og omrøreren
sættes på plads og den placeres på
motordelen. Tryk på hastigheden ' '
og hanen åbnes mens den kører, og
vandet drænes ud i en beholder for
at rengøre ventilen. Dette kan
gentages, til vandet er klart.
motorenhed
Tør med en fugtig klud og lad den
tørre.
knivenhed
1 Afmonter og vask tætningsringen.
2 Berør ikke de skarpe knive – børst
dem rene med varmt sæbevand og
skyld grundigt under hanen. Læg
ikke knivenheden i blød i vand. Læg
ikke knivenheden i blød i vand.
3 Lad den tørre med bunden i vejret
og uden for børns rækkevidde.
blenderglas, låg, hætte
omrører
Vaskes i hånden, skylles med rent
vand og tørres.
rengøring af hanen
1 Haneenheden skrues af
blenderglasset.
2 Afmontér hanen ved at skrue hanens
håndtag fra huset
med at fjerne det
gennemsigtige plasticbetræk
fra enheden.
3 Komponenterne vaskes, og skylles
og tørres derefter grundigt.
4 Hanen samles på samme måde,
bare i omvendt rækkefølge.
5 Hanen sættes på blenderglasset
igen, og sørg for at tætningerne er
korrekt placerede på blenderglasset
.
86
. Lad være

Advertisement

Table of Contents
loading