Download Print this page

Údržba A Čištění - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
13 Když je sklenice plná, vypněte
přístroj a uvolněte páčku kohoutku.
Po použití odpojte od zdroje
proudu.
NEBO
Vypněte, sundejte nádobu a nápoj
přelijte. Po použití odpojte od
zdroje proudu.
tipy
Chcete-li připravit řidší koktejlový
nápoj, přidejte více tekutiny.
Pokud chcete hustší ovocný nápoj,
přidejte více zmrzlých přísad, ale
nepřekračujte mez označenou pro
zmrzlé přísady na nádobě.
Před nasazením víka zatlačte tuhé
složky pomocí míchadla.
Pokud chcete mít strukturu svého
nápoje pod kontrolou, užijte pro
ovládání napájecí jednotky impulsní
tlačítko, kdy mixér mixuje po dobu
stisknutí tlačítka. Buďte opatrní,
protože při této volbě mixér
automaticky volí vyšší rychlost, což
může způsobit vyšplíchnutí nápoje
na strany a víko nádoby.
Po namixování nemusí být některé
nápoje zcela jemné. Je to
způsobeno semínky nebo vláknitou
strukturou složek.
Některé nápoje se při stání usazují,
je tudíž nejlepší je vypít ihned po
přípravě. Usazené nápoje by se
před pitím měly promíchat.
důležité
Nikdy při mixování nepřekračujte
maximální obsah vyznačený na
nádobě.
Je zakázáno v mixéru míchat
suroviny za sucha (tzn. koření nebo
ořechy) nebo používat jemný mixér
bez obsahu.
Nepoužívejte mixér jako nádobu na
skladování. Před i po použití jej
ponechávejte prázdný.
Některé tekutiny při mixování
zvětšují svůj objem a vytvářejí
pěnu, například mléko, nikdy je
tedy nepřeplňujte a zkontrolujte,
zda je víko nasazeno správně.
Chcete-li zajistit dlouhou životnost
mixéru, nikdy jej nenechávejte bez
přerušení běžet déle než 60 vteřin.
Nikdy nemixujte potraviny, které při
zmrazení ztuhly do kompaktního
kusu. Před přidáním do mixovací
nádoby je vždy rozmělněte.
údržba a čištění
Před čištěním vždy přístroj vypněte,
odpojte od napájecí sítě a
rozeberte.
Nikdy nenechte hnací jednotku,
napájecí kabel nebo zástrčku
navlhnout.
Před vyšroubováním mixovací
nádoby z nožové jednotky nádobu
vždy vyprázdněte.
Okamžitě po použití ji umyjte.
Nenechte potraviny přischnout v
mixovací nádobě, protože to
značně komplikuje čištění.
Neumývejte těsnící kroužek,
jednotku kohoutku a nožovou
jednotku v myčce.
Po každém užití kohoutek
rozmontujte a každý díl řádně
omyjte.
jednotka mixéru Smoothie
Blender
Před rozmontováním nápojového
mixéru naplňte nádobu do poloviny
teplou vodou. Nasaďte víko a
míchadlo a pak osaďte napájecí
jednotku. Stiskněte rychlost „ " a za
chodu otevřete kohoutek a nechte
vodu vytéct do připravené nádobky,
čímž dojde k čištění záklopky. Tento
postup můžete opakovat tak
dlouho, dokud nebude vytékající
voda čistá.
hnací jednotka
Otřete vlhkou látkou, nechte
oschnout.
nožová jednotka
1 Sejměte a umyjte těsnicí kroužek.
2 Nedotýkejte se ostrých nožů -
očistěte je kartáčkem v horké
mýdlové vodě, potom důkladně
propláchněte pod tekoucí vodou.
Neponořujte nožovou sestavu do
vody.
3 Ponechte ji oschnout v obrácené
poloze, mimo dosah dětí.
102

Advertisement

Table of Contents
loading