Download Print this page

Bezpieczeństwo Obsługi - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
Mikser Smoothie Blender umożliwia
przygotowywanie smacznych i
pożywnych zimnych napojów. Jest
łatwy w obsłudze, a przygotowane
koktajle można nalewać
bezpośrednio do filiżanki lub
szklanki. Do kompletu dołączono
także ułatwiające mieszanie
mieszadło.
Na końcu instrukcji obsługi znajduje
się wybór przepisów. Praktyczne
oznaczenia na dzbanku pozwalają
na mieszanie dowolnych,
wybranych przez użytkownika
składników. Można stosować różne
połączenia owoców, jogurtów
(zarówno świeżych, jak i
mrożonych), lodów, soków, mleka i
lodu w kostkach.
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytać uważnie poniższą
instrukcję i zachować na wypadek
potrzeby skorzystania z niej w
przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały
pakunkowe i etykiety.
bezpieczeństwo obsługi
Wyłączyć mikser i wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego:
przed przystąpieniem do
montażu i demontażu części
po użyciu
przed przystąpieniem do
czyszczenia.
Nie wolno dopuścić do zamoczenia
podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego lub wtyczki.
W momencie, gdy dzbanek
znajduje się na podstawie
zasilającej, nie należy do niego
wkładać rąk bądź przyborów
kuchennych (poza mieszadłem).
Uszkodzonego urządzenia nie
wolno używać. W razie awarii
oddać mikser do sprawdzenia lub
naprawy (zob. część pt. „Serwis").
Nigdy nie stosować
niekompatybilnych nasadek.
Polski
Włączonego urządzenia nie należy
pozostawiać bez dozoru.
Przed zdjęciem miksera Smoothie
Blender z podstawy zasilającej
zaczekać, aż ostrza całkowicie się
zatrzymają.
Miksera Smoothie Blender używać
wyłącznie z zamkniętą pokrywą z
zamontowanym mieszadłem lub
zakrywką.
Nie należy używać mieszadła, jeżeli
dzbanek nie jest przykryty pokrywą.
Urządzenie można także
wykorzystywać do robienia zup, ale
miksować w nim należy wyłącznie
składniki zimne.
Wyjmując i zakładając zespół ostrzy
należy zachować ostrożność.
Podczas mycia nie dotykać
krawędzi tnących.
W mikserze Smoothie Blender
stosować wyłącznie ostrza
załączone w zestawie.
Podczas pracy urządzenie umieścić
na suchej, równej i stabilnej
powierzchni.
Miksera nie wolno stawiać na ani w
pobliżu gorącego palnika
elektrycznego lub gazowego lub w
miejscu, w którym mógłby się
stykać z nagrzanym urządzeniem.
Niezgodne z przeznaczeniem
stosowanie miksera Smoothie
Blender może grozić wypadkiem.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej
lub nie mające doświadczenia ani
wiedzy na temat jego
zastosowania, chyba że korzystają
z urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od
tej osoby instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia.
Dzieci należy nadzorować i nie
dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.
115

Advertisement

Table of Contents
loading