Download Print this page

Ošetrovanie A Čistenie - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Na uľahčenie vypustenia poslednej
dávky hustého miešaného nápoja
pridajte pár polievkových lyžíc
tekutiny, aby ste zvýšili prietok.
13 Po naplnení pohára zariadenie
vypnite a uvoľnite páčku kohútika.
Po použití odpojte zariadenie zo
siete.
ALEBO
Vypnite zariadenie, vyberte nádobu
a nalejte nápoj do pohára. Po
použití odpojte zariadenie zo siete.
pokyny
Ak chcete pripraviť redší miešaný
nápoj, pridajte viac tekutiny.
Ak chcete pripraviť hustejší
miešaný nápoj, pridajte viac
mrazených ingrediencií, ale
neprekračujte limit pre mrazené
ingrediencie vyznačený na nádobe.
Pred nasadením veka potlačte
lopatkou na miešanie tuhé
ingrediencie do tekutiny.
Na ovládanie pohonnej jednotky, na
jej spustenie a zastavenie použite
tlačidlo impulzov, aby ste tak mohli
dohliadnuť na štruktúru nápoja.
Dávajte pozor, pretože týmto
tlačidlom sa automaticky zvolí
vyššia rýchlosť, čo môže zapríčiniť,
že sa nápoj rozstrekne po stranách
a na veko nádoby.
Po mixovaní nemusia byť všetky
nápoje vymiešané úplne dohladka,
ak niektoré ingrediencie obsahujú
semienka alebo majú vláknitú
povahu.
V niektorých nápojoch sa po odstátí
môžu jednotlivé zložky oddeliť,
preto je najlepšie nápoj vypiť hneď.
Nápoje s oddelenými zložkami
treba pred konzumovaním
premiešať.
dôležité upozornenie
Nikdy nemixujte viac, ako je
maximálne množstvo vyznačené na
nádobe.
Nikdy nemixujte suché ingrediencie
(napr. korenie či orechy) a
nespúšťajte mixér Smoothie
naprázdno.
Mixér Smoothie nepoužívajte ako
nádobu na skladovanie. Pred
použitím i po ňom ho udržiavajte
prázdny.
Niektoré tekutiny, napr. mlieko,
počas mixovania zväčšujú svoj
objem a penia, preto nádobu
neprepĺňajte a uistite sa, že veko je
správne nasadené.
V záujme zachovania dlhej
životnosti mixéra Smoothie ho nikdy
nespúšťajte nepretržite dlhšie ako
60 sekúnd.
Nikdy nemixujte potraviny, ktoré
tvoria súvislú zamrznutú hmotu.
Pred pridaním do mixovacej nádoby
ich najskôr rozdrvte na menšie
kúsky.
ošetrovanie a čistenie
Zariadenie pred čistením vždy
vypnite, odpojte zo siete a
rozoberte.
Pohonnú jednotku, šnúru ani
zástrčku nikdy nevystavujte
vlhkosti.
Nádobu pred odskrutkovaním z
jednotky s nožmi najprv
vyprázdnite.
Vždy ju hneď po použití umyte.
Nenechajte jedlo na nádobe
zaschnúť, pretože to sťaží jej
čistenie.
Tesniaci krúžok, súpravu kohútika
ani súpravu nožov nedávajte do
umývačky riadu.
Rozoberte kohútik a po každom
použití dôkladne vyčistite všetky
jeho časti.
Jednotka mixéra Smoothie
Mixovaciu nádobu pred
rozmontovaním mixéra Smoothie
naplňte do polovice teplou vodou.
Nasaďte na ňu veko a lopatku na
miešanie a potom ju uložte na
pohonnú jednotku. Stlačte tlačidlo
pre rýchlosť ' I " a počas chodu
otvorte kohútik a nechajte vodu
vytiecť do nádobky, aby sa vyčistil
ventil. Tento proces môžete
opakovať, kým nebude vytekať
čistá voda.
pohonná jednotka
Poutierajte vlhkou handričkou a
vysušte.
133

Advertisement

Table of Contents
loading