Black & Decker GT249 Instruction Manual page 34

Hide thumbs Also See for GT249:
Table of Contents

Advertisement

Pensasleikkurit
GT249/250/251/259/260/261
Tärkeää!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
pensasleikkurin käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje ja pidä se kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluhallituksen ohjeita.
Tuotekuvaus (Kuva A)
A
1. Etumaisen kahvan virrankatkaisija
2. Etumainen kahva
3. Taaempi virrankatkaisija
4. Kahvan suoja (GT251C & GT261C)
5. Etumainen suoja (GT249C, GT250C,
GT259C & GT260C)
6. Terä
7. Terän suoja
Turvallisuusohjeet
Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
!
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä.
• Käytä kuulosuojaimia. Melutaso saattaa
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB (A)
rajan. Suojataksesi itseäsi käytä aina
kuulosuojaimia.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta
työhösi. Älä altista sähkötyökaluja sateelle
äläkä käytä niitä kosteissa tai märissä
paikoissa tai palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä
kontaktia sähköä johtaviin esineisiin
(esim. metalliverkkoaidat, valaisimet).
Erityisolosuhteissa (esim. suuri kosteus,
metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä
maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Älä anna ulkopuolisten koskettaa
pensasleikkuria tai sen johtoa. Kaikkien
tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä
sähkötyökalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että paikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja
estääksesi mahdolliset vahingot.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä
koskaan kanna sähkötyökalua johdosta
äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä
johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja
tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu
terävänä ja puhtaana. Seuraa ohjeita
työkalun hoidosta ja vaihdosta.
Tarkista johdon kunto säännöllisesti,
ja mikäli se on rikki, vie se johonkin
tunnettuun ammattiliikkeeseen
korjattavaksi. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja
puhtaana äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
• Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
!
koneeseen terää.
• Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä
kanna konetta sormet virrankatkaisijalla
sen ollessa kytkettynä seinään. Tarkista,
että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
• Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona
työskennellessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
• Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi.
Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
• Tarkista, että sähkötyökalu on
kunnossa ennenkuin laitat johdon
seinään. Ennen koneen ottamista
Käyttöohje
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents