Black & Decker GT249 Instruction Manual page 39

Hide thumbs Also See for GT249:
Table of Contents

Advertisement

NORGE
Vedlikehold
Dra ut ledningen fra vegguttaket.
Rengjør plastdelene med en fuktig klut.
Bruk ikke kjemikalier.
Bruk en hard børste som er dyppet i olje
beregnet til kjedesager og rengjør kniven. Olje
knivene etter sesongen. Oljen forhindrer
rustangrep. Oljen hindrer kniven i å ruste.
Hold oljen bort ifra plastdelene.
Etter rengjøringen, sett kniven tilbake i
knivbeskytteren. Oppbevar hekksaksen på et
sikkert sted. Futeralet kan festes til veggen.
Dersom knivene blir sløve, henvend deg til et
Black & Decker serviceverksted som fører
nye kniver.
Miljø
Når maskinen din er utslitt, beskytter du naturen
ved at du ikke kaster den sammen med det vanlige
søppelet. Lever den inn på et oppsamlingssted i
kommunen eller til et Black & Decker
serviceverksted.
Service
Dersom det skulle oppstå feil ved maskinen, leverer
du den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med Black & Decker A/S.)
Løpende forskning og utvikling kan gjøre at
ovenstående spesifikasjoner kan bli endret uten at
det blir gitt egen informasjon om dette.
Øvrige Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment med elektriske
hageredskaper som gjør hagearbeidet lettere.
Kontakt Black & Decker for ytterlig informasjon.
Gressklippere
Mosefjernere
Gresstrimmere
38
Kjedesager
Kompostkverner
Løvoppsamler
CE utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene:
GT249, GT250, GT251, GT259, GT260, GT261
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN50144, EN55014, EN55104, 73/336/EEC
Veid lydtrykk er 91dB (A)
Veid lydeffekt er 104dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
2
Brian Cooke

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents