Download Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Kλαδευτήρι Θάµνων
GT249/250/251/259/260/261
Oδηγιεσ χρησησ
Για Black & Decker GT250, GT260 και GT249,
GT259.
Περιγραφή (Eικ να A)
A
1. ∆ιακ πτησ εµπρ σθιασ λαβήσ
2. Eµπρ σθια λαβή
3. Oπίσθιοσ διακ πτησ
4. Kουµπί απασφάλισησ (GT251C &
GT261C)
5. Προφυλακτήρασ (GT249C, GT250C,
GT259C & GT260C)
6. Λεπίδα
7. Θήκη λεπίδασ
Oδηγίεσ ασφάλειασ
Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία,
να λαµβάνετε πάντοτε τα αναγκαία
µέτρα ασφαλείασ για να µειώνετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάσ, ηλεκτρικού σοκ και
προσωπικού τραυµατισµού. ∆ιαβάστε
λεσ τισ οδηγίεσ προτού
χρησιµοποιήσετε το εργαλείο.
Hλεκτρικέσ συνδέσεισ
H µηχανή σασ είναι σχεδιασµένη
για χρήση σε ρευµατοδ τεσ
εναλλασσ µενου ρεύµατοσ µ νο - µη
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε άλλο
σύστηµα ρεύµατοσ και βεβαιωθείτε
τι η µηχανή σασ είναι συνδεδεµένη
µε τον ορθ ρευµατοδ τη. Tο βολτάζ
γι· αυτή τη µηχανή δίνεται στην
πλάκα αναλογιών.
Tοποθετήστε τη µηχανή σασ στο
σηµείο ηλεκτρικήσ παροχήσ - ποτέ
µέσα σε αναµµένη πρίζα.
Mην αφήνετε τη µηχανή σασ
απαρακολούθητη ενώ την συνδέετε
στην ηλεκτρική παροχή.
Πάντοτε να σβήνετε και να
αφαιρείτε την πρίζα απ τον αγωγ
!
ρεύµατοσ ταν ξεβουλώνετε τισ
λεπίδεσ, πριν απ το καθάρισµα, την
επίβλεψη ή τη ρύθµιση
οποιουδήποτε µέρουσ τησ µηχανήσ
26
Oδηγίεσ Xρήσεωσ
κοψίµατοσ, ή αν το καλώδιο αγωγού
έχει πάθει βλάβη ή έχει εµπλακεί, ή
εάν το µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ του
φράκτη δεν λειτουργεί.
Kαλώδιο αγωγού ρεύµατοσ
Tο καλώδιο παροχήσ ρεύµατοσ
πρέπει να εξετάζεται ταχτικά για
τυχ ν σηµάδια βλάβησ ή παλιώµατοσ,
και να χρησιµοποιείται µ νον ταν
είναι σε καλή κατάσταση.
Nα προσέχετε πάντοτε πού είναι η
θέση του καλωδίου ρεύµατοσ.
Ποτέ µη µεταφέρετε τη µηχανή σασ
απ το καλώδιο ή να σηκώνετε το
καλώδιο για να χωρίζετε τουσ
συνδετήρεσ. ∆ιατηρείτε το καλώδιο
µακρυά απ πηγέσ φωτιάσ, απ
λάδια ή κοφτερά αντικείµενα.
Eξετάστε την κατάσταση του
καλωδίου σασ πριν απ τη χρήση
και µην την χρησιµοποιείτε άν
έπαθε βλάβη.
Nα χρησιµοποιείτε µ νον τα
καλώδια ρεύµατοσ που είναι για
υπαίθρια χρήση.
Pουχισµ σ
Πάντοτε να φορείτε σκληρά
παπούτσια ή µπ τεσ.
Πάντοτε να φοράτε προστατευτικά
γυαλιά, γάντια και προστατευτικά
µέσα αυτιών ταν χρησιµοποιείτε
το µηχάνηµα.
Nα προστατεύετε τα µακρυά µαλλιά
να µην έρχονται σ' απαφή µε το
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ.
Tα ρούχα σασ να µην είναι φαρδιά,
αλλά χι τ σο στενά που να
παρεµποδίζουν την κίνησή σασ.
Nα µην φοράτε χαλαρά κοσµήµατα.
Xρησιµοποιώντασ τη µηχανή σασ
O χρήστησ πρώτησ φοράσ θα πρέπει
να λαµβάνει πληροφοριακέσ
πρακτικέσ οδηγίεσ στο πώσ να
χρησιµοποιεί το µηχάνηµα
ψαλιδίσµατοσ φράκτη, και να
διαβάσει επίσησ αυτ το εγχειρίδιο.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GT249

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261