Download Table of Contents Print this page

Beschrijving (Fig. A) - Black & Decker GT249 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
Heggeschaar
GT249/250/251/259/260/261
Inleiding
Deze handleiding bevat gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor alle heggescharen uit de
Black & Decker GT250 en GT260 serie, inclusief de
GT249 en GT259.

Beschrijving (Fig. A)

A
1. Voorste handgreepschakelaar
2. Voorste handgreep
3. Achterste schakelaar
4. Vergrendelingsknop (GT251C & GT261C)
5. Beveiliging (GT249C, GT250C, GT259C
& GT260C)
6. Blad
7. Mesbeschermer
Veiligheidsvoorschriften
Als u elektrische gereedschappen gebruikt,
moet u altijd de basisveiligheidsvoorschriften
in acht nemen om het risico van brand,
elektrische schokken en lichamelijke letsels
te vermijden. Lees de onderstaande
veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voor
u het gereedschap gebruikt.
Elektrische aansluiting
Uw heggeschaar is alleen ontworpen om
op wisselstroom (netspanning) te worden
aangesloten - probeer de machine nooit
op een andere spanning aan te sluiten en
zorg er steeds voor dat ze aan uw
stroomvoorziening is aangepast.
De spanning voor deze machine is
aangegeven op het kenplaatje.
Steek de stekker van de machine altijd in
een stopcontact en nooit in een
contactdoos voor verlichtingstoestellen.
Laat de machine nooit onbewaakt
achter als de stekker nog in het
stopcontact steekt.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact
voor u de vastgelopen snijmessen van
!
de heggeschaar vrijmaakt, de machine
schoonmaakt of controleert, een
onderdeel van de heggeschaar bijstelt,
als het elektriciteitssnoer beschadigd is
Gebruiksaanwijzing
of in de war zit, of als de heggeschaar
niet werkt.
Elektriciteitssnoer
Het elektriciteitssnoer moet regelmatig
op beschadigingen of slijtage worden
gecontroleerd en mag alleen in goede
staat worden gebruikt.
Houd steeds in het oog waar het
elektriciteitssnoer zich precies bevindt.
Draag de machine nooit bij het snoer en
trek niet aan het snoer om de
stekkerverbindingen uiteen te halen.
Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie of scherpe randen.
Controleer de staat van het snoer voor u
de machine in werking stelt en gebruik
het niet als het beschadigd is.
Gebruik alleen elektriciteitssnoeren die
geschikt zijn om buitenshuis te werken.
Kleding
Draag steeds stevige schoenen of
laarzen.
Draag steeds een beschermende bril,
handschoenen en oorbeschermers als u
met de machine werkt.
Zorg ervoor dat lang haar niet in contact
kan komen met de heggeschaar.
Draag goed aansluitende kleding, die u
echter niet hindert bij uw bewegingen.
Draag geen loshangende juwelen.
Gebruik van de machine
Iemand die de machine voor het eerst
gebruikt, moet degelijke praktische
informatie krijgen over hoe een
heggeschaar moet worden gebruikt en
deze handleiding zorgvuldig lezen.
Zorg er steeds voor dat de beveiliging is
aangebracht.
Vermijd ongewenst starten. Draag uw
heggeschaar niet tot bij de haag terwijl
de stekker in het stopcontact steekt.
Breng de meegeleverde mesbeschermer
over de snijmessen aan als u de
heggeschaar draagt.
Verwijder alle draden of andere harde
voorwerpen van de haag voor u deze
begint te snoeien.
17

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Content for Black & Decker GT249

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents