Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 28

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
Πάντοτε να βεβαιώνεστε τι ο
προφυλακτήρασ είναι εφαρµοσµένοσ.
Nα αποφεύγετε την επικίνδυνη
εκκίνηση. Nα µην µεταφέρετε το
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ φράκτη στον
φράκτη µε το φισ µέσα στην πρίζα.
Oταν µεταφέρετε το µηχάνηµα
ψαλιδίσµατοσ φράκτη, να
χρησιµοποιείτε το κάλυµµα τησ
λεπίδασ που σασ παρέχεται για να
καλύπτονται οι λεπίδεσ.
Nα εκκαθαρίζετε τυχ ν σύρµατα
ή άλλα σκληρά αντικείµενα απ
τον φράκτη προτού αρχίσετε να
ψαλιδίζετε.
Nα µην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα
ψαλιδίσµατοσ φράκτη σε
περιορισµένο χώρο.
Nα τον χρησιµοποιείτε σε συνθήκεσ
καλού φωτ σ.
Nα διατηρείτε τον χώρον εργασίασ
καθαρ απ κοψίµατα.
Oταν κάνετε τοµέσ, να κρατάτε τπ
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ φράκτη
µπροστά σασ. Nα χρησιµοποιείτε
και τα δυο σασ χέρια το µηχάνηµα
ψαλιδίσµατοσ φράκτη και να
διατηρείτε το καλώδιο πίσω σασ.
Nα µην βιάζετε το µηχάνηµα
ψαλιδίσµατοσ φράκτη. Θα κάνει την
δουλειά καλύτερα και µε
περισσ τερη ασφάλεια εάν
ψαλιδίζετε σε σταθερή ταχύτητα.
Mην υπερτεντώνεστε. Nα στέκετε
σταθερά και να έχετε σταθερή
ισορροπία πάντοτε. Nα µην
τεντώνεστε πάρα πολύ.
Nα επαγρυπνείτε. Nα είστε
προσεκτικοί και να µην χρησιµοποείτε
το µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ φράκτη
ταν είστε κουρασµένοι.
Ποτέ να µην χτησιµοποιείτε το
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ φράκτη
σε υγρέσ συνθήκεσ και ποτέ να µην
το αφήνετε κάτω απ τη βροχή.
H ασφάλεια των αλλων
Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή πρ σωπα
που δεν γνωρίζουν τον τύπο τησ
µηχανήσ να την χρησιµοποιούν ή σε
κανένα άλλο πρ σωπο που δεν
διάβασε το φυλλάδιο αυτo.
Mην αφήνετε παιδιά, ζώα ή άλλουσ
ενήλικεσ κοντά στη µηχανή σασ
ταν λειτουργεί - πάντοτε να τουσ
κρατείτε µακρυά απ το χώρο κοπήσ.
EΛΛHNIKA
Mην αφήνετε τα παιδιά κάτω των
16 ετών να χρησιµοποιούν το
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ.
Φροντίδα τησ µηχανήσ σασ
Eφαρµ στε το κάλυµµα τησ µηχανήσ
ταν δεν χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα ψαλιδίσµατοσ.
Aποθηκεύετε τη µηχανή σασ σε ξηρo
χώρο ταν δεν την χρησιµοποιείτε,
και µακρυά απ παιδιά.
Nα διατηρείτε το µηχάνηµά σασ
στεγν , και ποτέ σασ να µην το
αφήνετε έξω κάτω απ τη βροχή.
Nα βεβαιώνεστε πωσ λεσ οι λαβέσ
και οι διακ πτεσ διατηρούνται
καθαρά και πωσ ο διακ πτεσ
κινούνται ελεύθερα.
Mη χρησιµοποιείτε διαλύµατα ή άλλα
υγρά καθαρισµού για να καθαρίζετε
τη µηχανή σασ. Πάντοτε να την
αποσυνδέετε απ το ρευµατοδ τη
πριν απ το καθάρισµα.
Eάν το µηχάνηµά σασ υποστεί
βλάβη, µην το χρησιµοποιείτε.
Tο τοπικ σασ Kέντρο Σέρβισ τησ
Black & Decker θα σασ δώσει
δωρεάν συµβουλή του τί να κάνετε.
Για τη δική σασ ασφάλεια, να
επιδιορθώνετε το µηχάνηµά σασ
µ νο σε Kέντρο Σέρβισ τησ
Black & Decker.
Nα χρησιµοποείτε µ νο
συνιστώµενα ανταλλακτικά και
εξαρτήµατα τησ Black & Decker.
H χρήση άλλων εξαρτηµάτων εκτ σ
αυτών που συνιστώνται σ· αυτ το
εγχειρίδιο, µπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο προσωπικήσ βλάβησ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆ιπλή µ νωση
H µηχανή σασ έχει διπλή µ νωση. Aυτ
σηµαίνει τι λα τα εξωτερικά
µεταλλικά µέρη έχουν ηλεκτρική
µ νωση απ την πηγή τροφοδ τησησ.
Aυτ επιτυγχάνεται τοποθετώντασ ένα
πρ σθετο φραγµ µ νωσησ µεταξύ των
ηλεκτρικών και µηχανικών µερών. ∆ιπλή
µ νωση σηµαίνει µεγαλύτερη ηλεκτρική
ασφάλεια και αποφεύγει την ανάγκη
γείωσησ τησ µηχανήσ.
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents