Black & Decker GT249 Instruction Manual page 42

Hide thumbs Also See for GT249:
Table of Contents

Advertisement

Felsökning
Om häcksaxen inte fungerar, drag ur kontakten och
kontrollera följande:
Vägguttaget (prova en annan apparat, t.ex. lampa).
Säkringen.
Kontakterna.
Är Du tveksam, kontakta en elektriker eller en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad.
Underhåll
Drag ut sladden från uttaget.
Rengör plastdelarna med en fuktig trasa.
Använd inte kemikalier.
Använd en hård borste som doppats i olja
avsedd för kedjesågar och rengör kniven. Olja in
knivarna efter säsongens slut. Oljan förhindrar
rostangrepp.
Håll oljan borta från plastdelarna.
Efter rengöring, sätt in kniven i skyddsfodralet.
Förvara häcksaxen säkert.
Om knivarna blir slöa, vänd Dig till en
Black & Decker serviceverkstad som
tillhandahåller nya knivar.
Miljö
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i
Din kommun eller till en Black & Decker
serviceverkstad.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Övriga Black & Decker produkter
Black & Decker har ett brett sortiment med elektriska
trädgårdsredskap som underlättar trädgårdsarbetet.
Kontakta Black & Decker för ytterligare information.
Gräsklippare
Kedjesågar
Mossrivare
Kompostkvarnar
Grästrimmare
Lövuppsamlare
SVERIGE
CE Duglighetsförklaring
Vi förklarar att verktygen:
GT249, GT250, GT251, GT259, GT260, GT261
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN50144, EN55014, EN55104, 73/23/EEC,
Vägt ljudtryck är 91dB (A)
Vägt ljudeffekt är 104dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
2
Brian Cooke
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents