Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 29

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
Tεχνικά δεδοµένα
Προδιαγραφεσ
M νωση
∆ιαδροµή εµβ λου ανά λεπτ
Mήκοσ λεπίδασ
Bάροσ
Θ ρυβοσ
Kραδασµ σ
Συναρµολ γηση (Eικ νεσ B & C)
B
Θα χρειαστείτε Θετικ Kατσαβίδι
νούµερο 2.
Kατά τη διάρκεια τησ
συναρµολ γησησ, σασ συνιστούµε
πωσ σηκώσετε το κάλυµµα του
δίσκου πάνω απ τισ λεπίδεσ για να
µειώνεται ο κίνδυνοσ τραυµατισµού.
Eφαρµ ζοντασ τον προφυλακτήρα
C
Oλισθήσατε τον προφυλακτήρα,
πωσ φαίνεται.
Tοποθετήστε τον στη θέση του,
χρησιµοποιώντασ δύο απ τισ
παρεχ µενεσ βίδεσ. Mην τισ
σφίγγετε πάρα πολύ.
Λειτουργία
Για να ξεκινήσετε το κλαδευτήρι θάµνων
Πατήστε τον διακ πτη τησ εµπρ σθιασ
λαβήσ (Eικ να A, 1).
Σφίγξατε τον οπίσθιο διακ πτη (Eικ να A, 3).
Tώρα το µηχάνηµα αποκοπήσ του φράκτη
θα λειτουργήσει.
Για να σταµατήσετε το κλαδευτήρι θάµνων
Eλευθερώστε τον διακ πτη τησ εµπρ σθιασ
λαβήσ ή τον οπίσθιο διακ πτη.
Xρήσιµεσ συµβουλέσ για το ψαλίδισµα
φρακτών (Eικ να E)
Πρώτα διαβάστε τουσ καν νεσ
ασφαλείασ!
Kοπή
E
Σπρώξτε τισ λεπίδεσ λίγο προσ τον
φράκτη (Eiκ να E1).
Πρώτα αποκ ψτε και τισ δύο
πλευρέσ, εργαζ µενοι απ τα κάτω
προσ τα πάνω, µετά ψαλιδίστε το
άνω µέροσ (Eικ να E2).
Φροντίστε να αποφύγετε τυχ ν
σκληρά αντικείµενα µέσα ή γύρω
απ τον φράκτη, τα οποία µπορεί
προκαλέσουν βλάβη στισ λεπίδεσ.
28
Kατηγορία II
1900/λεπτ
41, 51cm
2.4 µέχρι 2.5kg
88dB (A)
2
2.5m/δευτ
Eκεί που τα κλαδιά είναι πολύ
µακρυά, κ ψτε τον φράκτη πίσω,
σε διάφορα στάδια (οι µικρέσ κοπέσ
είναι ευκολ τερεσ να τακτοποιηθούν).
Π τε να ψαλιδίσετε
Ωσ γενικ σ καν νασ, οι φράκτεσ και οι
θάµνοι µε εποχιακά φύλλα (νέα κάθε
χρ νο) µπορούν να ψαλιδιστούν τον
Iούνιο και τον Oκτώβριο.
Tα αειθαλή δέντρα µπορούν να
ψαλιδιστούν τον Aπρίλιο και τον
Aύγουστο.
Kωνοφ ρα δέντρα και άλλοι θάµνοι
που αναπτύσσονται γρήγορα µπορούν
να ψαλιδίζονται περίπου κάθε έξι
µήνεσ απ τον Mάιο και µετέπειτα.
Aποτυχία λειτουργίασ
Eάν το µηχάνηµα αποκοπήσ φράκτη δεν
λειτουργεί, βγάλτε το απ την πρίζα και ελέγξατέ:
Tο σηµείο παροχήσ ρεύµατοσ (δοκιµάστε
άλλο εργαλείο ή συσκευή).
Tην πρίζα και την ασφάλειά τησ.
Tην πρίζα και τισ συνδέσεισ του φισ.
Eάν έχετε τυχ ν αµφιβολίεσ, ζητήστε τη
βοήθεια εν σ προσοντούχου ηλεκτρολ γου,
ή επισκεφθείτε τον Σταθµ Σέρβισ τησ
Black & Decker.
Συντήρηση
Bγάλτε την πρίζα απ το µηχάνηµά σασ!
Mετά απ την χρήση, καθαρίστε τα
πλαστικά µέρη χρησιµοποιώντασ ένα πανί
µουσκεµένο µε ζεστ νερ . Mην
χρησιµοποιείτε χηµικά καθαρτικά.
Xρησιµοποιήστε µια σκληρή βούρτσα
βουτηγµένη σε λάδι πριονοκορδέλασ για
να καθαρίσει τουσ δίσκουσ. (Προσέξτε να
µην κ ψετε τα χέρια σασ!) Tο λάδι θα
προστατεύσει τισ λεπίδεσ απ του να
σκουριάσουν.
Φυλάξτε το λάδι µακρυά απ τα
πλαστικά µέρη.
Mετά απ το καθάρισµα, εφαρµ στε το
περίβληµα τησ λεπίδασ και αποθηκεύστε το
µηχάνηµα αποκοπήσ φράκτη µε ασφάλεια. Tο
περίβληµα τησ λεπίδασ µπορεί να τοποθετηθεί
σε τοίχο για ασφαλή αποθήκευση.
Eάν οι λεπίδεσ πρικαλέσουν ανωµαλία ή
υποστούν βλάβη είναι δυνατ να τισξανα
ακονίσετε µε ρινί, αλλά σασ συνιστούµε να
το κάνετε αυτ µε ιδιαίτερη προσοχή λίγω
του κίνδύνου να κ ψετε τα χέρια σασ.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents