Download Table of Contents Print this page

Tekniset Tiedot - Black & Decker GT249 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja
koneen osat. Näin varmistat, että kone
toimii niin kuin pitää ja täyttää sille asetetut
vaatimukset. Tarkista, että liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti eivätkä jää kiinni
mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa
ja ne on oikein asennettu, ja että muut
olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa käyttöön,
ovat kunnossa. Vika suojajärjestelmässä
tai jokin viallinen osa tulee vaihtaa tai
korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei
toisin sanota. Viallinen virrankatkaisija
vaihdetaan ammattiliikkeessä. Älä käytä
sähkötyökalua, mikäli virrankatkaisija ei
toimi kunnolla.
• Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä
lisävarusteita ja -laitteita, joita suositellaan
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa.
Jonkin muun laitteen käyttö saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Mikäli pensasleikkuri alkaa täristä
epänormaalisti, tarkista mahdollinen
vika heti.
• Pidä johto pois terästä.
• Pidä kädet ja jalat sopivalla etäisyydellä.
• Älä koskaan yritä pysäyttää terää, se
pysähtyy itse.
• Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille ja
heidän omaisuudelleen aiheutuvista
vahingoista.
Kaksoiseristys
Pensasleikkurissa on kaksoiseristys.
Tarpeelliset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla ylimääräinen eristyskaide
sähköisten ja mekaanisten osien väliin.
Kaksoiseristys suojaa erittäin hyvin
sähköiskuilta eikä konetta tarvitse maadoittaa.

Tekniset tiedot

Jännite
Teho
Eristys
Leikkuuliikkeitä/min
Terän pituus
Paino
Melutaso
Tärinä
34
230V
380W
Luokka II
1900/min
41 tai 51cm
2.4-2.5kg
88dB (A)
2
<2.5m/s
Kokoaminen (Kuvat B & C)
B
Käytä Pozidriv 2 -ruuvimeisseliä.
Koottaessa leikkuria suosittelemme, että
terän suoja on paikallaan.
Suoja
C
Laita suoja paikalleen kuvan mukaisesti.
Kiristä se mukana tulevien ruuvien (2 kpl)
avulla. Älä kiristä liian tiukalle.
Käyttö (Kuva D)
Käynnistys
Paina etumaista virrankatkaisijaa
(Kuva A, 1).
Paina takimmaista virrankatkaisijaa
(Kuva A, 3).
Pensasleikkuri käynnistyy.
Pysäytys
Irroita otteesi joko toisesta tai
molemmista virrankatkaisijoista.
D
Pensasleikkurissa on johdon kiinnike. Tee
silmukka ja vie johto reiän läpi. Kiinnitä johto
koukkuun kuvan D mukaisesti.
Käyttövinkkejä (Kuva E)
Lue ensin turvallisuusohjeet.
Leikkaus
E
Kallista terää hiukan kohti pensasaitaa
(Kuva E1).
Leikkaa ensin molemmat puolet alhaalta
ylöspäin, ja sen jälkeen yläosa (Kuva E2).
Varo, ettei aidan ympärillä tai sen sisällä
olevat kovat esineet vahingoita terää.
Mikäli oksat ovat pitkiä, on aita hyvä
leikata kerroksittain. Lyhyitä oksia on
helpompi käsitellä.
Milloin aita tulee leikata?
Yleensä vuosikasvuiset aidat ja pensaat
leikataan kesäkuussa ja lokakuussa.
Aina vihreät kasvit voidaan leikata
huhtikuussa ja elokuussa.
Nopeasti kasvavat kasvit voidaan leikata
joka kuudes viikko toukokuusta eteenpäin.
Vian etsintä
Mikäli pensasleikkuri ei toimi, poista pistoke
virtalähteestä ja tarkista seuraavat asiat:
Seinäpistoke (koita jotain toista laitetta, esim.
lamppua).
Sulakkeet.
Kytkennät.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents