Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 32

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
• Kontroller elværktøjet for skader, inden
du tilslutter ledningen til vægstikket.
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal
eventuel beskadigede sikringsanordninger
og andre defekte dele kontrolleres nøje for
at finde ud af, om de fortsat kan fungere
rigtigt og udføre den planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen
dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der
kan påvirke driften, er i orden. En
sikringsanordning eller en anden del,
som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvis-
ningen. Fejlbehæftede strømafbrydere
skal udskiftes hos et serviceværksted. Brug
ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen
ikke kan kobles til eller fra.
• For din personlige sikkerhed. Brug kun
tilbehør og bestanddele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelse af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen
eller katalogerne kan medføre risiko for
personskader.
• Hvis hækkeklipperen begynder at vibrere
unormalt, bør man kontrollere for
eventuelle fejl.
• Hold ledningen væk fra knivene.
• Hold hænder of fødder på behørig
afstand.
• Førsag aldrig at standse knivene, de
standser af sig selv.
• Brugeren er ansvarlig for eventuelle
skader på andre personer og ejendom.
Dobbeltisolering
Hækkeklipperen er dobbeltisoleret. Det
betyder, at udvendige dele af metal er
elektrisk isolerede fra strømkilden. Dette
opnås ved, at man placerer en ekstra
isoleringsbarriere mellem elektriske og
mekaniske dele. Dobbeltisoleringen betyder
større elektrisk sikkerhed, og at maskinen
ikke behøver jordstik.
Tekniske data
Isolation
Slag pr/min.
Knivlængde
Vægt
Lydniveau
Vibrationer
Klasse II
1900
41, 51cm
2.4 til 2.5kg
88dB (A)
2
<2.5m/s
DANMARK
Montering (Fig. B & C)
B
Brug en Posidrive 2 skruetrækker
Ved montering anbefaler vi, at
knivbeskytteren er påsat for at
beskytte kniven.
Skærmen
C
Sæt skærmen på plads som vist
på billedet.
Fastgør den med 2 skruer, som
medfølger. Spænd ikke for hårdt.
Anvendelse (Fig. D)
Start
• Tryk den forreste afbryder ind (Fig. A, 1).
• Tryk den bageste afbryder ind (Fig. A, 3).
• Hækkesaksen er nu startet.
Stop
• Slip den ene eller begge strømafbrydere.
D
Hækkeklipperen har en fæsteanordning til
ledningen. Lav en løkke og før ledningen
gennem hullet. Fastgør ledningen på
hakkerne som vist på Fig. D.
Brugertips (Fig. E)
Læs sikkerhedsinstruktionerne først.
Klipning
E
Drej kniven lidt henimod hækken (Fig. E1).
Klip først begge sider nedefra og opad,
klip derefter den øverste del (Fig. E2).
Vær forsigtig, så hårde genstande i eller
rundt om hækken ikke skader kniven.
Hvis grenene er lange, kan det være godt
at klippe i flere omgange, da det er lettere
at håndtere korte kviste.
Hvornår skal hækken klippes?
Generelt kan hække og buske med
årsskud klippes i juni og oktober.
Stedsegrønne planter kan klippes i april
og august.
Hurtigt voksende planter kan klippes hver
sjette uge fra maj og fremover.
Fejlsøgning
Hvis hækkesaksen ikke fungerer, trækkes kontakten
ud og følgende kontrolleres:
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents