Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

LADDNINGSAGGREGAT
OPLADEAPPARAT
LADEAPPARAT
LATURI
CHARGER
UC 24YC
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC

  Summary of Contents for Hitachi UC 24YC

 • Page 1 LADDNINGSAGGREGAT OPLADEAPPARAT LADEAPPARAT LATURI CHARGER UC 24YC Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 3 EB12 EB9S EB12S EB9G EB12G EB9B EB12B EB9M EB12M EB7S EB924 EB1224 EB14S EB9H EB7G EB12H EB14B EB930H EB1230H EB1424 EB14H EB1430H EB18B EB24B EB2430H...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri (EB7, EB7S, EB7G) (EB7, EB7S, EB7G) (EB7, EB7S, EB7G) Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H) EB9M, EB924, EB9H, EB930H) EB9M, EB924, EB9H, EB930H) Uppladdningsbart batteri...
 • Page 5: Tekniska Data

  är skadat, så måste laddningsaggregatet överlämnas till en Se till att batteriet inte fattar eld, så att det inte auktoriserad HITACHI-verkstad för byte av nätkabel exploderar. eller hölje. Låt endast en auktoriserad verkstad Laddningsaggregatet skadas om batteriet är helt utföra reparationen.
 • Page 6 Svenska 2. Sätt i batteriet i laddaren. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Tryck in batteriet tills batteriet ligger tätt an mot laddarens botten. Kontrollera att batteripolerna vänds Uppladdning av HITACHIs batterier. åt korrekt håll enligt Bilderna 1. EB7, EB7S, EB7G VARNING: EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H Batteriet laddas inte upp, när det sätts i vänt åt fel, EB12, EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224, EB12H, utöver att säkringen kan smälta, eller så...
 • Page 7 Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch lysa i grönt vid laddningsstart när batteriet blivit utveckingsarbete förbehåller HITACHI rätten till varmt, beroende av att batteriet fått ligga i solen ä n d r i n g a r av tekniska data utan föregående eller när det sätts i laddaren strax efter avslutat bruk.
 • Page 8 Brug af et udslidt batteri vil ødelægge opladeap- returneres til et autoriseret HITACHI service-center, paratet. så netledningen og/eller huset kan blive skiftet ud. Når batteriet er udslidt, bring det tibage til for- Reparationer bør kun udføres af et autoriseret...
 • Page 9 2. Sæt batteriet ind i opladeapparateret. ANVENDELSESOMRÅDE Før batteriet godt ind i opladeapparatet, indtil det når bunden. Vær opmærksom på, at polari-teterne Opladning af HITACHI BATTERI. passer. Se fig. 1. EB7, EB7S, EB7G ADVARSEL: EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H Hvis batterierne sættes omvendt i, vil ikke alene...
 • Page 10: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  BEMÆRK batterilevetiden vil blive kortere. Lad batteriet være Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan og oplad det, når det har kølet af i et stykke tid. bemeldte specifikationer zndres uden forudgående ADVARSEL varsel.
 • Page 11: Tekniske Data

  Hvis noen av delene er skadet, må laderen returneres til et Dersom batteriet brenner, kan det være det HITACHI autorisert serviceverksted slik at ledning eksploderer. eller hus kan skiftes ut. Bruk av et utgått batteri vil skade ladeapparatet.
 • Page 12 2. Sett batteriet på plass i ladeapparatet. ANVENDELSE Før batteriet godt ind i opladeapparatet, indtil det når bunden. Vær opmærksom på, at polariteterne Lading av HITACHI BATTERI. passer. Se fig. 1. EB7, EB7S, EB7G OBS! EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H...
 • Page 13 Norsk (3) Når det gjelder ladetid Tabell 3 viser den ladetiden som behøves avhengig av batteritypen. Tabell 3 Oppladingstid (ca. min.) ved 20˚C Batterikapasitet (Ah) Batterispenning 1,3 Ah 1,7 Ah 2,0 Ah 2,2 Ah 2,4 Ah 3,0 Ah 7,2 V 13 min.
 • Page 14: Tekniset Tiedot

  Suositeltavin lämpötila on 20~25°C. Käytä oilkeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia, käyta ainoastaan suositeltua laturia. Älä käytä laturia yhtäja ksoisesti. Käytä ainoastaan alkuperäsiä HITACHI varaosia. Suoritettuasi latauksen, odota noin 15 minuuttia Älä käytä poraa tai laturia muihin kuin ennen seuraavaa latausta. käyttöohjeissa mainittuihin tarkoituksiin.
 • Page 15 Suomi VAROITUS: LATAUS Jos paristot asetetaan väärinpäin, ei ainoastaan lataaminen käy mahdottomaksi vaan se saattaa Ennen poran käyttöä lataa paristo seuraavien ohjeiden aiheuttaa myös sulakkeen palamisen tai ongelmia mukaisesti. laturiin, esimerkiksi epämuodostuneen latauslittimen. 1. Liitä laturin verkkojohto vaihtovirtapistorasiaan. Kun 3. Lataaminen verkkojohto on liitetty, merkkivalo vilkkuu punaisena.
 • Page 16 (1) Lataa paristot ennen kuin ne täysin tyhjenevät. HUOM: Kun tunnet työkalun tehon heikkenevän, sammuta Koska HITACHI jatkuvasti kehittää fuotteitaan, pidättää se ja lataa paristo. Mikäli jatkat tällöin käyttöä ja falmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri kulutat sähkövirtaa, paristo vahingoittuu ja sen ilmoitusta.
 • Page 17: General Operational Precautions

  Do not dispose of the battery in fire. HITACHI authorized service center for the cord or If the battery is burnt, it may explode. housing to be replaced.
 • Page 18 English CAUTION: CHARGING If the batteries are inserted in the reverse direction, not only recharging will become impossible, but Before using the power tool, charge the battery as it may also cause problems in the charger such follows. as a deformed recharging terminal. 1.
 • Page 19: Maintenance And Inspection

  Leave the NOTE battery and recharge it after it has cooled for a Due to HITACHI’s continuing program of research and while. development, the specifications herein are subject to CAUTION change without prior notice.
 • Page 20 English...
 • Page 22 EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS og 89/ 336/EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.