Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 4

Hide thumbs

Advertisement

Svenska
Uppladdningsbart batteri
1
(EB7, EB7S, EB7G)
Uppladdningsbart batteri
2
(EB9, EB9S, EB9G, EB9B,
EB9M, EB924, EB9H, EB930H)
Uppladdningsbart batteri
(EB12, EB12S, EB12G, EB12B,
3
EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H)
Uppladdningsbart batteri
4
(EB14S, EB14B, EB1424, EB14H,
EB1430H)
Uppladdningsbart batteri
5
(EB18B)
Uppladdningsbart batteri
6
(EB24B, EB2430H)
7
Signallampe
Hål för iläggning av det uppladd-
8
ningsbara batteriet
9
Ventilationsöppning
>
Varningsplåt
A
Namnplåt
Suomi
Ladattava paristo
1
(EB7, EB7S, EB7G)
Ladattava paristo
2
(EB9, EB9S, EB9G, EB9B,
EB9M, EB924, EB9H, EB930H)
Ladattava paristo
(EB12, EB12S, EB12G, EB12B,
3
EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H)
Ladattava paristo
4
(EB14S, EB14B, EB1424, EB14H,
EB1430H)
Ladattava paristo
5
(EB18B)
Ladattava paristo
6
(EB24B, EB2430H)
7
Merkkivalo
Ladattavan pariston liitäntäukko
8
9
Tuuletusaukko
>
Varoituslaatta
A
Nimilaata
2
Dansk
Genopladeligt batteri
(EB7, EB7S, EB7G)
Genopladeligt batteri
(EB9, EB9S, EB9G, EB9B,
EB9M, EB924, EB9H, EB930H)
Genopladeligt batteri
(EB12, EB12S, EB12G, EB12B,
EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H)
Genopladeligt batteri
(EB14S, EB14B, EB1424, EB14H,
EB1430H)
Genopladeligt batteri
(EB18B)
Genopladeligt batteri
(EB24B, EB2430H)
Kontrollampe
Hul til tilslutning af det opladelige
batteri
Ventilationsåbning
Advarselsplade
Mærkeplade
English
Rechargeable battery
(EB7, EB7S, EB7G)
Rechargeable battery
(EB9, EB9S, EB9G, EB9B,
EB9M, EB924, EB9H, EB930H)
Rechargeable battery
(EB12, EB12S, EB12G, EB12B,
EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H)
Rechargeable battery
(EB14S, EB14B, EB1424, EB14H,
EB1430H)
Rechargeable battery
(EB18B)
Rechargeable battery
(EB24B, EB2430H)
Pilot lamp
Hole for connecting the rechar-
geable battery
Ventilation slot
Caution plate
Nameplate
Norsk
Oppladbart batteri
(EB7, EB7S, EB7G)
Oppladbart batteri
(EB9, EB9S, EB9G, EB9B,
EB9M, EB924, EB9H, EB930H)
Oppladbart batteri
(EB12, EB12S, EB12G, EB12B,
EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H)
Oppladbart batteri
(EB14S, EB14B, EB1424, EB14H,
EB1430H)
Oppladbart batteri
(EB18B)
Oppladbart batteri
(EB24B, EB2430H)
Pilot-lys
Hull for tilkopling av det opplad-
bare batteriet
Ventilasjonshull
Varselplate
Navneplate

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC