Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

(3) Når det gjelder ladetid
Tabell 3 viser den ladetiden som behøves avhengig av batteritypen.
Tabell 3 Oppladingstid (ca. min.) ved 20˚C
Batterispenning
(V)
EB7
7,2 V
EB7S
EB9
9,6 V
EB9S
EB12
12 V
EB12S
14,4 V
EB14S 13 min.
18 V
24 V
: Ni-MH batterier
MERK: Ladetiden kan variere avhengig av omgivende temperatur og voltspenningen.
4. Ta ladeapparaters ledning ut av vekselstrømskon-
takten.
5. Ta godt tak i ladeapparatet og trekk ut batteriet.
MERKNAD
Batteriet må tas ut av laderen etter bruk, og så
oppbevartes.
Når det gjelder eledtrisk utladning i nye batterier,
etc.
Ettersom den kjemiske substansen i nye batterier eller
batterier som ikke har vært i bruk en stund ikke er
aktivert, vil den elektriske utladningen være lav når
batteriene brukes de første par gangene. Dette er et
midlertidig fenomen, og den normaltiden som er
nødvendig for opplading vil gjenopprettes ved å lade
batteriene opp 2-3 ganger.
Slik får du batteriene til å vare lenger.
(1) Lad batteriene opp før de er helt utgått.
Når du merker at effekten i verktøyet begynner å
bli dårlig, stanser du verktøyet og lader batteriet
opp.
Hvis du fortsetter å bruke verktøyet til batteriet går
tomt, kan batteriet ta skade og levetiden reduseres.
(2) Unngå opplading ved høy temperatur.
Et oppladbart batteri blir temmelig varmt etter bruk.
Hvis et varmt batteri lades opp like etter at det har
vært i bruk, vil den kjemiske substansen i batteriet
forringes og batteriets levetid forkortes. Vent en
stund før batteriet lades opp.
OBS!
Hvis batteriet lades opp når det er varmt fordi det
har blitt ligende i direkte sollys over lengre tid eller
fordi det nettopp har vært i bruk, vil kontrollampen
lyse i grønt. Hvis dette er tilfelle, må batteriet avkjöles
för ladingen begynner.
Hvis den pilotlyset blinker hurtig i rödt (med 0,2-
sekunders mellomrom), sjekk og eventuelt fjern
fremmedlegemer som kan ha satt seg fast i batteriets
monteringshull.
1,3 Ah
1,7 Ah
13 min. EB7G
17 min.
13 min. EB9G
17 min.
13 min. EB12G 17 min.
Batterikapasitet (Ah)
2,0 Ah
2,2 Ah
EB9B
20 min. EB9H
30 min. EB924 24 min. EB930H 36 min.
EB9M
EB12B
20 min. EB12H 30 min. EB1224 24 min. EB1230H 36 min.
EB12M
EB14B 20 min. EB14H 30 min. EB1424 24 min. EB1430H 36 min.
EB18B 30 min.
EB24B 30 min.
Hvis hullet er fritt for fremmedlegemer, er det
sannsynligvis noe galt med enten batteriet eller
ladeapparatet. Få begge deler sjekket hos en
autorisert fagmann.
Den innbygde computeren tar ca. 3 sekunder for
å bekrefte at batteriet som lades opp med UC24YC
er tatt ut og du må derfor vente i minst 3 sekunder
før det settes i igjen for videre lading. Hvis batteriet
settes i innen det er gått 3 sekunder, kan det skje
at ladingen blir ufullstendig.
VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON
1. Inspeksjon av monteringsskruene:
Inspiser alle monteringsskruene med jeven
mellomrom og se etter at de er godt tilstrammet.
Dersom noen av skruene skulle være løse, stram
dem øyeblikkelig. Dersom dette ikke blir gjort, kan
det føre til farlige situasjoner.
2. Rengjøring av ladeapparatet:
Dersom det er flekker på ladeapparatet, fjerm dem
med en myk klut fuktet med såpevann. Ikke bruk
oppløsninger med klor, bensin eller malingstynnere
da slike kjemikalier løser opp plastikk.
3. Lagring av ladeapparat som ikke er i bruk:
Når ladeapparatet ikke er i bruk, bør det oppbevares
på et tørt sted som enten er høyt oppe, eller innelåst,
slik at barn ikke kan få tak i apparatet.
NB:
På grunn av Hitachis kontinuerlige forskningsog
utviklingsprogram kan spesifikasjonene i dette heftet
endres uten forvarse.
Norsk
2,4 Ah
3,0 Ah
EB2430H 60 min.
11

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC