Download  Print this page

Vedligeholdelse Og Eftersyn - Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dansk
(3) Vedrørende opladetiden
Tabel 3 Viser den påkrævede opladetid for hver type batteri.
Tabel 3 Opladetid (ca. min.) ved 20˚C
Batterispænding
(V)
EB7
7,2 V
EB7S
EB9
9,6 V
EB9S
EB12
12 V
EB12S
14,4 V
EB14S 13 min.
18 V
24 V
: Ni-MH batterier
BEMÆRK: Opladetiden kan variere, afhængigt af lufttemperaturen og spændingsforsyningen.
4. Tag opladeapparatets ledning ud af stikkontakten.
5. Hold godt fat om opladeapparatet og træk batteriet
ud.
BEMÆRK
Husk at tage batteriet ud af opladeren efter brug og
beholde det.
Vedrørende elektrisk afladning af nye batterier etc.
Da den kemiske substans i nye batterier og i batterier,
der ikke har været brugt i længere tid, ikke aktiveres, kan
den elektriske afladning være lav, når batterierne bruges
første eller anden gang. Dette er et midlertidigt fænomen,
og den normale opladetid genvindes ved
3-4 opladninger af batterierne.
Hvordan man får batterierne til at holde længere
(1) Genoplad batterierne, før de bliver helt flade.
Hvis det er tydeligt, at værktøjet ikke arbejder for
fuld kraft, skal det stoppes og batterierne skal
oplades. Batteriet kan lide skade og dets levetid
forkortes, hvis værktøjet fortsat anvendes og den
elektriske effekt opbruge.
(2) Undgå opladning i for stærk varme
Et genopladeligt batteri vil være varmt lige efter
brugen. Hvis et sådant batteri oplades umiddelbart
efter bruges, vil dets indre substans forringes, og
batterilevetiden vil blive kortere. Lad batteriet være
og oplad det, når det har kølet af i et stykke tid.
ADVARSEL
Hvis batteriet oplades, mens det er varmt, fordi det
har ligget i længere tid i direkte sol eller fordi det
lige har været brugt, vil opladeapparatets
kontrollampe begynde at lyse grønt. I et sådant
tilfælde skal batteriet først have mulighed for at køle
af, hvorefter opladningen kan påbegyndes.
Hvis kontrollampen blinker hurtigt i rødt (i 0,2
sekunders intervaller) må der ses efter for eventuelle
fremmede objekter i hullet til batteriet. Hvis der ikke
er noget, er der mulighed for, at batteriet eller
opladeapparatet ikke fungerer korrekt. Lad en
autoriseret fagmand se på problemet.
8
1,3 Ah
1,7 Ah
13 min. EB7G
17 min.
13 min. EB9G
17 min.
13 min. EB12G 17 min.
Batterikapacitet (Ah)
2,0 Ah
2,2 Ah
EB9B
20 min. EB9H
30 min. EB924 24 min. EB930H 36 min.
EB9M
EB12B
20 min. EB12H
30 min. EB1224 24 min. EB1230H 36 min.
EB12M
EB14B 20 min. EB14H
30 min. EB1424 24 min. EB1430H 36 min.
EB18B 30 min.
EB24B 30 min.
Da den indbyggede microcomputer er omkring 3
sekunder om at bekræfte, at batteriet, der oplades
med UC24YC, er taget ud, skal du vente i mindst
3 sekunder, før du sætter batteriet i igen for at
fortsætte opladningen. Hvis batteriet sættes i, før
der er gået 3 sekunder, er det ikke sikkert, at det
kan oplades ordentligt.

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

1. Eftersyn af monteringsskruerne:
Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg
for, at de er forsvarligt strammede. Er nogen af
skruerne løse, bør de strammes øjeblikkeligt.
Forsømmelse i så henseende kan medføre alvorlig
risiko.
2. Rengøring af opladeapparatet:
Når opladeapparatet bliver tilsmudset, aftørres det
med en tør, blød klud eller en klud fugtet med
sæbevand.
Brug ikke kloropløsning, benzin eller fortynder, da
plastikken herved opløses.
3. Når opladeapparatet ikke er i brug, det opbevares
på et tørt, højt eller aflåst sted, udenfor børns
rækkevidde.
BEMÆRK
Grundet HITACHI's løbende forskning og udvikling, kan
bemeldte specifikationer zndres uden forudgående
varsel.
2,4 Ah
3,0 Ah
EB2430H 60 min.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC