Download Print this page
Hitachi UC 10SFL Handling Instructions Manual

Hitachi UC 10SFL Handling Instructions Manual

Advertisement

Charger
Ladegerät
ºoÚÙÈÛÙ‹˜
Ładowarka
Akkutöltő
UC 10SFL
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Nabĺječka
Íarj makinası
Încărcător
Polnilnik
ÂapÓÀÌoe ycÚpoÈcÚÇo
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi UC 10SFL

 • Page 1 Ładowarka Polnilnik Akkutöltő ÂapÓÀÌoe ycÚpoÈcÚÇo UC 10SFL Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË. Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
 • Page 3 English Deutsch Ελληνικά Rechargeable battery Akkumulator Επαναφορτιζ µενη µπαταρία (BCL1015) (BCL1015) (BCL1015) Rechargeable battery Akkumulator Επαναφορτιζ µενη µπαταρία (BCL1030M) (BCL1030M) (BCL1030M) Pilot lamp Kontrollampe ∆οκιµαστική λάµπα Hole for connecting the Anschlußloch für Τρύπα για την σύνδεση της rechargeable battery Akkumulator επαναφορτιζ...
 • Page 4: General Operational Precautions

  5. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-circuiting the battery will cause a great electric 10. Use only genuine HITACHI replacement parts. current and overheat. It results in burn or damage 11. Do not use power tools and charger for applications other than those specified in the Handling to the battery.
 • Page 5 2. Insert the battery into the charger. APPLICATION Firmly insert the battery into the charger till it contacts the bottom of the charger as shown in For charging the HITACHI BATTERY BCL1015, BCL1030M. Fig. 1. 3. Charging CHARGING When inserting a battery in the charger, the pilot lamp will light up continuously in red.
 • Page 6: Maintenance And Inspection

  4. Service parts list CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 7: Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

  Lebensdauer der Batterie 12. Die Benutzung von Zubehör und Sonderzubehör, abrinnt. Die verbrauchte Batterie nicht wegwerfen. die nicht im HITACHI-Katalog oder in der 9. Darauf achten, daß keine Gegenstände durch Bedienungsanleitung aufgeführt sind, erhöhen das Belüftungsschlitze des Aufladers in das Gerät eindringen.
 • Page 8 Deutsch 2. Eine Batterie in das Ladegerät einlegen. VERWENDUNG Den Batterie sicher in das Ladegerät stecken, bis er Für Ladung des Hitachi Akkumulators BCL1015, den Boden des Ladegerätes berührt (vgl. Abb. 1). BCL1030M. 3. Laden Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegerät leuchtet die Kontrolllampe kontinuierlich rot auf.
 • Page 9 Wenn die Akkubatterie geladen wird, während sie Aufgrund des ständigen Forschungs-und Entwicklung- aufgrund längerer Einwirkung von direktem sprogramms vor HITACHI sind Änderungen der hierin Sonnenlicht erhitzt wurde, oder wenn sie soeben gemachten technischen Angaben nicht ausgeschlossen. verwendet wurde, leuchtet die Steuerleuchte des Ladegeräts 1 Sekunde und erlischt dann für 0,5...
 • Page 10 8. Πηγαίνετε την µπαταρία στο κατάστηµα απ το οποίο προσαρτήµατα που συνιστώνται σε αυτές τις οδηγίες την αγοράσατε ταν η διάρκεια ζωής της µπαταρίας χειρισµού ή στον κατάλογο HITACHI. µετά απ την φ ρτιση έχει γίνει πολύ µικρή για 13. Αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος υποστεί ζηµιά, πρακτική...
 • Page 11 ∂º∞ƒª√°∏ Βάλτε καλά την µπαταρία µέσα στο φορτιστή µέχρι να έρθει σε επαφή µε το πάτο του φορτιστή πως Για φ ρτιση της ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HITACHI BCL1015, δέίχνεται στην ∂ÈÎ. 1. BCL1030M. 3. ºfiÚÙÈÛË ταν βάλετε την µπαταρία στο φορτιστή, η ενδεικτική...
 • Page 12 Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το εργαλείο και Η επισκευή, η τροποποίηση και ο έλεγχος των αδειάστε το ηλεκτρικ ρεύµα, η µπαταρία µπορεί να Ηλεκτρικών Εργαλείων Hitachi πρέπει να γίνεται απ πάθει ζηµιά και η ζωής της θα γίνει µικρ τερη. ένα Εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Hitachi.
 • Page 13: Podstawowe Środki Ostrożności

  ładowarki może spowodować 12. W celu uniknięcia obrażeń używaj wyłącznie części niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zniszczenie zamiennych i przystawek zalecanych w Instrukcji ładowarki. Obsługi lub w katalogu HITACHI. 13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika autoryzowanego punktu serwisowego lub inną...
 • Page 14: Dane Techniczne

  2. Włóż baterię do ładowarki. ZASTOSOWANIE Mocno włóż baterię do ładowarki, aż do dotknięcia do styków na dole ładowarki, jak na Rys. 1. Ładowanie AKUMULATORA HITACHI BCL1015, 3. Ładowanie BCL1030M. Po włożeniu baterii do ładowarki, lampka kontrolna zaświeci stałym, czerwonym światłem.
 • Page 15 Jak przedłużyć żywotność akumulatora. MODYFIKACJE Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane i (1) Ładuj akumulatory zanim zostaną całkowicie wyczerpane. modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych Kiedy zorientujesz się że moc akumulatora zmniejszyła osiągnięć nauki i techniki.
 • Page 16 Kezelési utasításokban előírtaktól eltérő alkalmazásokhoz. vált akkumulátort. 12. A személyi sérülések elkerülése érdekében kizárólag 9. Ne dugjon semmiféle tárgyat az akkumulátortöltő az ebben a Kezelési utasításban, vagy a HITACHI szellőzőnyílásaiba. katalógusában szereplő tartozékokat illetve feltéteket Az akkumulátortöltő szellőzőnyílásaiba dugott fém használja.
 • Page 17: Műszaki Adatok

  2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. ALKALMAZÁS Helyezze az akkumulátprt szorosan a töltőbe, hogy az érintkezők a töltő alját érintsék az 1. ábrán láthaó A HITACHI AKKUMULÁTOR BCL1015, BCL1030M töltése módon. esetén. 3. Töltés Amikor akkumulátort helyez a töltőbe, a jelzőlámpa TÖLTÉS...
 • Page 18 (2) Kerülje a magas hőmérsékleten történő töltést. MEGJEGYZÉS A tölthető akkumulátor közvetlenül használat után forró A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja lesz. Ha egy ilyen akkumulátort közvetlenül a használat következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes után tölteni kezd, akkor annak belső vegyi anyaga bejelentés nélkül változhatnak.
 • Page 19 To vede ke spálení nebo poškození akumulátoru. se tím nebezpečí úrazu. 6. Nezahazujte akumulátor do ohně. Oheň způsobí explozi. 10. Používejte pouze originální náhradní díly HITACHI. 11. Nabíječku elektrických nástrojů nepoužívejte na jiné 7. Používání vyčerpaného akumulátoru způsobí poškození nabíječky.
 • Page 20 Čeština 2. Vložte akumulátor do nabíječky. POUŽITÍ Pevně zasuňte akumulátor, dokud nenarazí na dno nabíječky viz Obr. 1. Pro nabíjení BATERIE HITACHI BCL1015, BCL1030M. 3. Nabíjení Jakmile do nabíječky vložíte baterii, indikátor začne NABÍJENÍ nepřetržitě svítit červeně. Když je akumulátor zcela nabitý, hlavní indikátor se Před použitím elektrického nástroje nabijte baterie...
 • Page 21 Pokud nabíječku nepoužíváte, měli byste ji uložit na suchém, vysokém nebo uzamčeném místě - mimo dosah dětí. 4. Seznam servisních položek POZOR Oprava, modifikace a inspekce zařízení Hitachi musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem Hitachi. Tento seznam servisních položek bude pomocí, předložíte-li jej s vaším zařízením autorizovanému servisnímu středisku Hitachi společně...
 • Page 22 9. Muhtemel tehlikeleri önlemek iç in, her zaman yalnızca belirtilen ßarj makinasını kullanın. ve aßırı ısınma durumu olußur; bunun sonucu olarak 10. Yalnızca orijinal HITACHI yedek parçalarını kullanın. batarya yanabilir veya hasar görebilir. 11. Elektrikli aletleri ve ßarj makinasını Kullanma 6.
 • Page 23 2. Bataryayı sarj makinasına takın. APPLICATION Bataryayı, Sekil 1’de gosterildigi gibi sarj makinasının tabanına temas edene kadar sıkı bir sekilde yerlestirin. HITACHI BATARYAYI BCL1015, BCL1030M ßarj etmek 3. Sarj etme için. Sarj makinasına bir batarya takıldıgında, kılavuz lamba surekli olarak kırmızı renkte yanar.
 • Page 24 Aåır iß aletlerinin kullanımı ve bakımı konusunda her ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranılmalıdır. DEÅÍÓKLÓKLER Hitachi Aåır Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun olarak sürekli deåißtirilmekte ve gelißtirilmektedir. Dolaısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
 • Page 25 încărcătorului. încărcătorul indicat. 8. Imediat ce constataţi că durata de utilizare după 10. Folosiţi exclusiv piese de schimb originale HITACHI. încărcare devine prea scurtă pentru utilizări practice, 11. Nu folosiţi sculele electrice și nici încărcătorul în alte duceţi acumulatorul la magazinul de la care l-aţi cumpărat.
 • Page 26 2. Introduceţi acumulatorul în încărcător. UTILIZARE Introduceţi ferm acumulatorul în încărcător, până când acumulatorul intră în contact cu partea de jos a Pentru încărcarea ACUMULATORULUI HITACHI BCL1015, încărcătorului așa cum este prezentat în Fig. 1. BCL1030M. 3. Încărcarea La introducerea unui acumulator în încărcător, lampa ÎNCĂRCARE...
 • Page 27 Referitor la nivelul de încărcare al acumulatorilor Reparaţiile, modificările și verificarea sculelor electrice noi etc. Hitachi se vor efectua numai la o unitate service Deoarece substanţele chimice din interiorul autorizată de Hitachi. acumulatorilor noi și al acumulatorilor care nu au fost În mod particular, întreţinerea dispozitivului laser va fi...
 • Page 28 Kratek stik na bateriji bo povzročil velik električni tok in pregrevanje. Posledica tega bo zažgana ali nevarnosti. 10. Uporabljajte le originalne HITACHI rezervne dele. poškodovana baterija. 6. Baterije ne zavrzite v ogenj. 11. Električna orodja in polnilnik uporabljajte le za namene, ki so določeni v navodilih za uporabo.
 • Page 29 2. Vstavite baterijo v polnilnik. UPORABA Trdno vstavite baterijo v polnilnik, dokler se ne dotakne spodnjega dela, kot je prikazano na Skici 1. Za polnjenje BATERIJ HITACHI BCL1015, BCL1030M. 3. Polnjenje Pri vstavljanju baterij v polnilnik bo krmilni indikator POLNJENJE zasvetil in svetil v rdeči barvi.
 • Page 30 Ko polnilnika ne uporabljate ga shanite na suh, visok ali zaklenjen prostor, izven dosega otrok. 4. Seznam servisnih delov POZOR Popravila, spremembe in pregled Hitachi električnega orodja mora izvajati pooblaščeni servisni center Hitachi. Zlasti lasersko napravo mora vzdrževati pooblaščeni agent proizvajalca laserja. Popravilo laserske...
 • Page 31 ÀÎÓ cÎyäaeÇ, Ìe 7. àcÔoÎëÁoÇaÌËe oÚpaÄoÚaÌÌoÈ ÄaÚapeË ÔpËÇeÀeÚ Í ÔpeÀycÏoÚpeÌÌêx Ç ìÍaÁaÌËÓx Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË. ÔoÇpeÊÀeÌËï ÁapÓÀÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa. 12. àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo Úe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË ËÎË ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ, ÍoÚopêe peÍoÏeÌÀoÇaÌê Ç ÀaÌÌoÏ pyÍoÇoÀcÚÇe Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ËÎË Ç ÍaÚaÎoÖe ÙËpÏê HITACHI, ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÚpaÇÏê.
 • Page 32 2. Вставьте батарею в зарядное устройство èPàMEHEHàE Плотно вставьте батарею в зарядное устройство так, чтобы она коснулась нижней части зарядного ÑÎÓ ÁapÓÀÍË AKKìMìãüTOPHOâ ÅATAPEà HITACHI устройства, как показано на Рис. 1. BCL1015, BCL1030M. 3. Зарядка При установке аккумуляторной батареи в зарядное...
 • Page 33 Пpи зapядкe нaгpeтой бaтapeи (оcтaвлeнной нa Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë долгоe вpeмя под пpямыми лyчaми cолнцa или paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa только что иcпользовaвшeйcя) контpольнaя лaмпa ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ зapядного ycтpойcтвa зaгоpитcя нa 1 ceкyндy, нe ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
 • Page 34 ITEM PART NAME Q'TY HITACHI LABEL CASE (A),(B) SET CORD PRINTED CIRCUIT BOARD TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3 × 18 NAME PLATE...
 • Page 35 English Čeština Only for EU countries Jen pro státy EU Do not dispose of electric tools together with Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! household waste material! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s In observance of European Directive 2002/96/EC on použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a waste electrical and electronic equipment and its odpovídajících ustanovení...
 • Page 36 ÑaÌÌaÓ ÀeÍÎapaáËÓ oÚÌocËÚcÓ Í ËÁÀeÎËÓÏ, Ìa ÍoÚopêx Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre ËÏeeÚcÓ ÏapÍËpoÇÍa CE. vonatkozik. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 29. 4. 2011 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.