Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

LATAUS
Ennen poran käyttöä lataa paristo seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1. Liitä laturin verkkojohto vaihtovirtapistorasiaan. Kun
verkkojohto on liitetty, merkkivalo vilkkuu punaisena.
(1 sekunnin välein).
2. Aseta akku laturiin.
Aseta akku niin, että se menee laturin pohjaan saakka
ja että napaisuudet tulevat kuvassa 1 näytetyllä
tavalla.
Taulukko 1
Ennen
latausta
Ladattaessa
Merkkivalo
palaa tai
vilkkuu
Lataus
punaisena.
suoirtettu
Lataus
mahdoton
suorittaa
Merkkivalo
Lataus
palaa
mahdoton
vihreänä
suorittaa
(2) Mitä tulee ladattavan pariston lämpötilaan
Ladattavien paristojen lämpötilat näkyvät alla olevasta taulukosta. Kuumentunetita paristorja tulee jäähdyttää
jonkin aikaa, ennen kuin niitä yritetään ladata.
Taulukko 2 Kuumentuneen pariston lataaminen
Ladattava paristo
EB7, EB9, EB12
EB7S, EB7G
EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924
EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224
EB14S, EB14B, EB1424, EB18B, EB24B
EB9H, EB12H, EB14H, EB930H, EB1230H,
EB1430H, EB2430H
Merkkivalon tiedotukset
Vilkkuu
Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5
sekunnin ajan. (sammuu 0,5 sekunniksi)
Palaa
Palaa jatkuvasti
Vilkkuu
Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5
sekunnin ajan. (sammuu 0,5 sekunniksi)
Välähtelee
Palaa 0,1 sekunnin ajan. Ei pala 0,1
sekunnin ajan. (sammuu 0,1 sekunniksi)
Palaa
Palaa jatkuvasti
VAROITUS:
Jos paristot asetetaan väärinpäin, ei ainoastaan
lataaminen käy mahdottomaksi vaan se saattaa
aiheuttaa myös sulakkeen palamisen tai ongelmia
laturiin, esimerkiksi epämuodostuneen latauslittimen.
3. Lataaminen
Kun paristo asetetaan laturiin, merkkivalo palaa
jatkuvasti punaisena. Kun akku on latautunut,
merkkivalo vilkkuu punaisena. (1 sekunnin välein)
(1) Merkkivalon tiedotukset
Merkkivalon tiedotukset näkyvät taulukosta 1 laturin
ja ladattavan pariston kunnon mukaan.
Lämpötilat joissa paristo voidaan ladata
-5°C – 40°C
-5°C – 60°C
0°C – 45°C
-
Suomi
Paristo tai laturi
toimii huonosti
Pariston lämpötila on
korkea, mikä estää
lataamisen.
13

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC