Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

Norsk
ANVENDELSE
Lading av HITACHI BATTERI.
EB7, EB7S, EB7G
EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H
EB12, EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H
EB14S, EB14B, EB1424, EB14H, EB1430H
EB18B
EB24B, EB2430H
LADING
Før du går i gang med å bruke det oppladbare
elektroverktøyet, lad opp batteriet i henhold til de følgende
instruksjonene.
1. Sett ladeapparatets støpsel i en vekselströmsstik-
kontakt. Når ledningen er koplet til, blinker pilotlyset
i rödt. (mde 1-sekunds mellomrom).
Tabell 1
Før lading
Mens lading
Pilotlyset
pågår
lyser eller
blinker i
Lading
rödt.
ferdig
Lading ikke
mulig
Pilotlyset
Lading ikke
lyser i grønt.
mulig
(2) Når det gjelder det oppladbare batteriets temperatur.
Temperaturen på oppladbare batterier er som vist i tabellen under, og varme batterier bør avkjøles en stund
før de lades opp.
Tabell 2 Opplading av varme batterier
Oppladbare batterier
EB7, EB9, EB12
EB7S, EB7G
EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924
EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224
EB14S, EB14B, EB1424, EB18B, EB24B
EB9H, EB12H, EB14H, EB930H, EB1230H,
EB1430H, EB2430H
10
Pilotlysets indikasjoner
Blinker
Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5
sekunder.
Lyser
Lyser vedvarende
Blinker
Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5
sekunder.
Blinker
Lyser i 0,1 sekunder. Er slukket i 0,1
sekunder.
Lyser
Lyser kontinuerlig
2. Sett batteriet på plass i ladeapparatet.
Før batteriet godt ind i opladeapparatet, indtil det
når bunden. Vær opmærksom på, at polariteterne
passer. Se fig. 1.
OBS!
Hvis batteriene settes i feil vei, vil det ikke bare bli
umulig å lade opp batteriene, men det kan også
forårsake at sikringen ryker eller at ladeterminalen
deformeres.
3. Lading
Når et batteri settes i ladeapparatet, vil pilotlyset
lyse kontinuerlig i rödt.
Når batteriet er helt oppladet, vil pilotlyset blinke
i rödt. (med 1-sekunds mellomrom).
(1) Lampeindikasijon
Den pilotlyset indikasjoner blir som vist i tabell 1,
i samsvar med ladeapparatets eller det oppladbare
batteriets tilstand.
Temperaturer hvor opplading er mulig
-5°C – 40°C
-5°C – 60°C
0°C – 45°C
-
Svikt i batteriet eller
ladeapparatet
Batteritemperaturen
er for høy slik at
opplading ikke er
mulig.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC