Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Suomi
YLEISET VAROVAISUUSTOIMENPITEET
1.
Pidä työskentelyalue puhtaana. Epäjärjestys
aiheuttaa vahinkoja.
2.
Vältä vaaraa aiheuttavaa ympäristöä. Suojaa pora
ja laturi sateelta. Älä käytä poraa tai laturia
kosteissa
paikoissa.
työskentelyolosuhteet on kunnolla valaistu.
Älä koskaan työskentele lähellä tulenarkoja tai
räjähtäviä aineita.
3.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä työkaluista.
Älä päästä katselijoita liian lähelle työskennelles-
säsi.
4.
Kun työkalut eivät ole käytössä, säjlvtä niitä
kuivassa
paikassa
uiottumattomissa tai lukitussa paikassa. Poran ja
laturin säilytyspaikan lämpötilan ei tule ylittää 40°C.
5.
Älä väärinkäytä johtoa. Älä koskaan riiputa laturia
johdosta tai irroita sähköpistoketta johdosta
vetämällä.
6.
Kun laturi ei ole käytössä tai sitä huoltaessasi
irroita laturin pistoke verkkovirrasta.
7.
Käytä oilkeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia,
käyta ainoastaan suositeltua laturia.
8.
Käytä ainoastaan alkuperäsiä HITACHI varaosia.
9.
Älä käytä poraa tai laturia muihin kuin
käyttöohjeissa mainittuihin tarkoituksiin.
10. Henkilövammojen välttämiseksi on käytettävä aina
vain näissä käyttöohjeissa tai HITACHI-esitteessä
mainittuja varusteita.
11. Varmista, että virtajohto ja kotelo eivät ole
vahingoittuneet ennen laturin liittämistä. Jos tämän
laturin virtajohto tai kotelo ovat vahingoittuneet,
laturi on palautettava valtuutettuun HITACHI-
huoltokeskukseen johdon tai kotelon vaihtoa
varten.
Korjaukset on teetettävä aina valtuutetussa
huoltokeskuksessa. Valmistaja ei ota vastuuta
vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat
valtuuttamattoman henkilön tekemistä korjauksista
tai työkalun virheellisestä käsittelystä.
12.
Välttääksesi vahingoittamasta poraa tai laturia, älä
poista asennettuja kuoria tai ruuveja.
13. Käytä aina nimilaatassa mainittua jännitettä.
14. Lataa paristo aina ennen käyttöä. maskin.

TEKNISET TIEDOT

LATURI
Modell
Latausaika
Latausjännite
Paino
KÄYTTÖ
HITACHI pariston lataukseen.
EB7, EB7S, EB7G
EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H
EB12, EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H
EB14S, EB14B, EB1424, EB14H, EB1430H
EB18B
EB24B, EB2430H
12
Huolehdi,
että
korkealla
lapsilta
15. Älä koskaan käytä muuta kuin suositeltua
voimanlähdettä.
kuivaparistoa, muuta ladattavaa paristoa tai auton
akkua poran voimalähteeksi.
16. Älä käytä muuntajalla varustettua tehostinta.
17. Älä latta paristoa sähkögeneraattorista tai
voimavirrasta.
18. Suorite lataus sisätiloissa. Koska laturi ja paristo
lämpenevät latauksen aikana, suorita toimenpide
varjossa auringolta, paikassa jossa on hyvä
ilmanvaihto ja alhainen kosteus.
19. Käytä näissä käyttöohjeissa olevaa osiinsa
hajoitettua
rakennetta
huoltotarkoituksiin.
LATURIN VAROTOIMENPITEET
1.
Paristoa ladattaessa tulee lämpötilan olla 0~40°C.
Alle 0°C lämpötila saattaa ailheuttaa vaarallista
ylilataantumista. Paristoa ei voi ladata, jos lämpötila
on yli 40°C.
Suositeltavin lämpötila on 20~25°C.
2.
Älä käytä laturia yhtäja ksoisesti.
Suoritettuasi latauksen, odota noin 15 minuuttia
ennen seuraavaa latausta.
3.
Huolehdi, ettei mitään roskia tai likaa pääse
pariston kytkentäaukkoon.
4.
Älä koskaan irroita mitään osia paristosta tai
lauturista.
5.
Älä aiheuta oikosulkua ladattavaan patteriin.
Oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirtauksen
ja ylikuumenemisen, joka vaurioittaa pariston.
6.
Älä koskaan heitä paristoa tuleen.
Jos paristo syttyy palamaan, se saattaa räjähtää.
7.
Kuluneen pariston käyttövahingoittaa laturia.
8.
Kun pariston käyttöaika latauksen jälkeen käyliian
lyhyeksi käytännölliseen työskentelyyn, palauta se
takasisin liikkeeseen, josta se on hankittu. Älä
heitä kulunutta paristoa menemään.
9.
Älä työnnä esineltä laturin tuuletusaukkoihin.
Metallisten tai tulenarkojen esineiden työntäminen
laturin tuuletusaukkoihin aiheuttaa sähköiskuvaaran
ja vahingoittaa laturia.
UC24YC
Ca. 13 – 60 minuuttia
7,2 – 24 V
1,1 kg
Älä
kytke
tavanomaista
esittävää
kuvaa

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC