Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

ANVENDELSESOMRÅDE
Opladning af HITACHI BATTERI.
EB7, EB7S, EB7G
EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H
EB12, EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H
EB14S, EB14B, EB1424, EB14H, EB1430H
EB18B
EB24B, EB2430H
OPLADNING
Før det elektriske værktøj tages i brug, oplades batteriet
som følger.
1. Tilslut opladeapparatets ledning til en stikkontakt.
Når ledningen er tilsluttet, vil kontrollampen blinke
rødt (et blink i sekundet).
Tabel 1
Før opladning Blinker
Under
opladning
Kontrollampen
tændes eller
Opladning
blinker rødt.
slut
Opladning er
umuling
Kontrollampen
Opladning er
lyser grønt.
umuling
(2) Vedrørende det genopladelige batteris temperatur
Temperaturen for de genopladelige batterier er som vist i nedenstående oversigt, og batterier, der er blevet
varme, bør afkøles i et stykke tid, før de genoplades.
Tabel 2 Genopladning af batterier, der er blevet for varme
Genopladelige batterier
EB7, EB9, EB12
EB7S, EB7G
EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924
EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224
EB14S, EB14B, EB1424, EB18B, EB24B
EB9H, EB12H, EB14H, EB930H, EB1230H,
EB1430H, EB2430H
Kontrollampens indikeringer
Lyser i 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
sekunder. (slukket i 0,5 sekunder)
Lyser
Lyser vedvarende
Blinker
Lyser i 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
sekunder. (slukket i 0,5 sekunder)
Blinker
Lyser i 0,1 sekunder. Lyser ikke i 0,1
sekunder. (slukket i 0,1 sekunder)
Lyser
Lyser vedvarende
2. Sæt batteriet ind i opladeapparateret.
Før batteriet godt ind i opladeapparatet, indtil det
når bunden. Vær opmærksom på, at polari-teterne
passer. Se fig. 1.
ADVARSEL:
Hvis batterierne sættes omvendt i, vil ikke alene
genopladning være umulig, men der vil også være
risiko for, at sikringen springer, eller at der opstår
problemer i opladeapparatet som f.eks. en
deformeret opladeterminal.
3. Opladning
Kontrollampen lyser konstant rødt, når et batteri
sættes i opladeapparatet.
Når batteriet er fuldt opladet, vil kontrollampen
blinke rødt (et blink i sekundet).
(1) Kontrollampens indikering
Kontrollampens indikeringer angives i Tabel 1, alt
efter opladeapparatets eller det genopladelige
batteris tilstand.
Temperaturer ved hvilke batteriet kan genoplades
-5°C – 40°C
-5°C – 60°C
0°C – 45°C
-
Dansk
Fejlfunktion i batteri
eller opladeapparat
Batteriet er for varmt,
hvilket umuliggør
opladning.
7

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC