Download  Print this page

Türkçe - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri
çıkartın güvenlik.
güvenlik
Bu cihaz yakıcı olabilecek buhar
üretir.
Özellikle kapağı açarken yavaş
pişiriciden çıkan buharın
yakmamasına dikkat edin.
Yavaş pişiriciyi kullanırken dikkatli
olun, kullanım sırasında tüm
parçalar ısınır. Fırın eldiveni
kullanın.
Kullanım sırasında ve malzemeler
sıcakken ana üniteyi kaldırmayın.
Pişirme tenceresinin içinde sıcak
malzemeler varsa taşırken çok
dikkatli olun.
Hasarlı yavaş pişiriciyi asla
kullanmayın. Kontrol ya da tamir
ettirin: 'servis ve müşteri
hizmetleri'.
Pişirme tenceresi çatlamış veya
hasar görmüşse kullanmayın.
Ana üniteyi, kabloyu veya fişi asla
suya sokmayın – elektrik çarpabilir.
Kumandaları temiz ve kuru tutun.
Kabloyu çocukların erişebileceği
bir yerde asla bırakmayın.
Kullanmadığınızda daima fişini
çekin.
Cihaz veya parçalarını asla pişirici
veya fırın içine koymayın.
Cihazı ısıya hassas yüzeyler
üzerinde kullanmayın.
Yavaş pişiriciyi perdelerin ya da
diğer yanıcı malzemelerin
yakınında veya altında
kullanmayın.
Yavaş pişiriciyi sadece sağlanan
tencere ile kullanın.
Dış mekanlarda kullanmayın.
Pişirme tenceresini sağlanan
kapaktan başka bir şey ile
kapatmayın.
Türkçe
Bu cihaz; sorumlu bir kişi
tarafından gözetim altında
olmayan fiziksel, duyusal veya
zihinsel engelli kişiler (çocuklar
dahil), cihazın kullanılışı hakkında
açıklama almamış kişiler ve bilgi
veya deneyimi eksik olan kişiler
tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz
uygunsuz kullanımlara maruz
kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
gıda güvenliği
Et (kümes hayvanları dahil) balık
ve deniz ürünlerini iyice pişirin.
Asla donmuş haldeyken pişirmeyin
Yemekleri yavaş pişiricide
ısıtmayın.
Yemeden önce yemeklerin sıcak
olduklarından emin olun.
Hiç bir zaman et veya kümes
hayvanları için kısmi pişirme yapıp
sonraki kullanımlar için
dondurmayın.
Kuru bakliyatlar için üreticinin
kullanma talimatlarına uyun.
Örneğin toksinlerin giderilmesi ve
yavaş pişiricide kullanılabilmesi
için kuru barbunyalar geceden
ıslatılmalı ve tencerede en az 10
dakika yüksek ateşte pişirilmelidir.
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağınızın cihazınızın
alt tarafında gösterilenle aynı
olduğuna emin olun.
Bu makina Avrupa Ekonomik
Topluluğu Direktif 89/336/EEC ile
uyumludur.
ilk kullanımdan önce
Tüm parçaları yıkayın bkz. 'bakım
ve temizlik'
86

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707