Download  Print this page

Dansk - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
antes de utilizar su aparato
Kenwood
Lea estas instrucciones
atentamente y guárdelas para
poder utilizarlas en el futuro.
Quite todo el embalaje y las
etiquetas.
sikkerhed
Dette apparat frembringer damp,
som du kan brænde dig på.
Undgå at blive brændt af den damp
der kommer ud af el-gryde, særligt
når låget tages af.
Vær forsigtig når du bruger din el-
gryde, da alle delene opvarmes ved
anvendelse. Brug ovnhandsker.
Undgå at løfte termostaten ved
brug og mens indholdet er varmt.
Vær yderst forsigtig hvis el-gryden
flyttes når indholdet er varmt.
Få den efterset og repareret. Se
under 'service og kundepleje'.
El-gryden bør ikke anvendes, hvis
den på nogen måde er revnet eller
beskadiget.
Anbring aldrig termostat, ledningen
eller stikket i vand, da det kan
afgive elektrisk stød. Hold dens
kontrolenheder tørre og rene.
Lad ikke ledningen hænge løst ned
hvor et barn kan gribe ud efter den.
Sluk altid for din elgryde når den
ikke er i brug.
Anbring aldrig apparatet eller dens
dele på et komfur eller i en ovn.
Brug ikke apparaterne på
varmefølsomme overflader.
Brug aldrig din el-gryde i nærheden
af gardiner eller andre brandbare
materialer.
El-gryden bør kun anvendes med
den medfølgende gryde.
Må ikke anvendes udendørs.
Tildæk aldrig gryden med andet
end det medfølgende låg.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug
af personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen
hvis de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af
en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood
påtager sig ikke erstatningsansvar,
hvis apparatet ikke anvendes
korrekt eller disse instruktioner ikke
følges.
fødevaresikkerhed
Tilbered kød (herunder fjerkræ) fisk
og skaldyr helt igennem. Tilbered
dem aldrig fra frossen tilstand.
Maden må ikke genopvarmes i din
el-gryde.
Sørg altid for, at maden er varmet
helt igennem før det indtages.
Man må aldrig delvist tilberede kød
og fjerkræ for derefter at nedfryse
det igen til senere tilberedning.
Følg anvisninger fra
produktforhandleren særligt når det
drejer sig om tørrede bønner. Tørre
røde kidney bønner skal f. eks
lægges i blød natten over og koges
i min. 10 minutter i en gryde og
derefter skylles godt og sigtes for at
fjerne toksiner. Først da kan de
bruges i videre tilberedning i
elgryden.
Inden der tændes
Sikre dig at strømforsyningen er
den samme som på undersiden af
apparatet.
At apparatet er i overensstemmelse
med EØS direktivet 89/336/EEC.
Inden det anvendes første
gang
For rengøring se afsnittet 'pleje og
rengøring'
58

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707