Download  Print this page

Svenska - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerhet
Denna apparat avger ånga som kan
bränna dig.
Akta dig för varm ånga som
kommer från grytan, särskilt när du
lyfter på locket.
Var försiktig när du hanterar din
slow-cooker, alla delar blir varma
under användning. Använd
grytlappar.
Undvik att lyfta upp basenheten
under användning och medan
innehållet är varmt.
Var extremt försiktig när du flyttar
grytan om innehållet är varmt.
Använd aldrig en skadad slow-
cooker. Se till att den kontrolleras
eller repareras: se 'service och
kundtjänst'.
Använd inte grytan om den är
sprucken eller skadad på något
sätt.
Sänk aldrig ner basenheten,
sladden eller kontakten i vatten – du
kan få en elektrisk stöt. Se till att
reglagen hålls rena och torra.
Låt aldrig sladden hänga ner där ett
barn kan få tag på den.
Dra alltid ur kontakten när
apparaten inte används.
Ställ aldrig apparaten eller delarna
på en kokplatta eller i ugnen.
Använd aldrig apparaten på
värmekänsliga ytor.
Använd inte apparaten nära eller
under gardiner eller andra
brandfarliga material.
Använd bara grytan med den
medföljande kastrullen.
Får ej användas utomhus.
Täck inte över grytan med något
annat än det medföljande locket.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
Den här apparaten är inte avsedd
för användning av personer
(inklusive barn) med begränsad
fysisk eller mental förmåga eller
begränsad känsel. Den är inte heller
avsedd för användning av personer
med bristande erfarenhet eller
kunskap, om de inte övervakas eller
får instruktioner om hur apparaten
ska användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar
inte på sig något ansvar om
apparaten används på felaktigt sätt
eller om dessa instruktioner inte
följs.
matsäkerhet
Tillaga kött (och fågel), fisk och
skaldjur ordentligt. Tillaga aldrig
frysta råvaror.
Återuppvärm inte mat i slow-
cookern.
Se alltid till att maten är ordentligt
varm innan du äter den.
Tillaga aldrig kött och kyckling
delvis för att sedan kyla och laga
färdigt senare.
Följ tillagningsråden från tillverkaren
särskilt noga när det gäller torkade
bönor. Röda kidneybönor ska
exempelvis blötläggas över natten
och sedan koka kraftigt i minst 10
minuter i en kastrull med friskt
vatten. Detta för att gifterna ska
förstöras innan bönorna sköljs och
kan tillsättas i slow-cookern.
före anslutningen
Kontrollera att den elektriska
spänningen är densamma som den
som anges på undersidan av
apparaten.
Denna apparat uppfyller kraven
enligt EEC Direktiv 89/336/EEC.
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707