Download  Print this page

Suomi - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ennen kuin ryhdyt
käyttämään tätä Kenwood-
kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja
mahdolliset tarrat.
turvaohjeet
Keitin tuottaa höyryä, joka voi
aiheuttaa palovammoja.
Ole varovainen erityisesti kantta
avatessasi, jotta painekeittimestä
tuleva höyry ei aiheuta
palovammoja.
Käsittele painekeitintä varovasti,
koska kaikki osat kuumenevat
käytön aikana. Käytä
uunikintaita.
Vältä nostamasta laitetta
perusosasta sen ollessa
toiminnassa ja sisällön ollessa yhä
kuuma.
Toimi erittäin varovaisesti siirtäessäsi
keittokattilaa, jos sen sisältö on
kuuma.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta
painekeitintä. Tarkistuta ja korjaa
viallinen keitin: katso kohdasta
'huolto ja asiakaspalvelu'.
Älä käytä painekeitintä, jos siinä on
halkeamia tai vaurioita.
Älä koskaan laita keittimen
perusosaa, johtoa tai pistoketta
veteen - saatat saada sähköiskun.
Pidä säätimet puhtaina ja kuivina.
Älä koskaan anna johdon roikkua
alas, josta lapsi saattaa päästä
siihen käsiksi.
Irrota aina painekeittimen pistoke
pistorasiasta, kun et käytä sitä.
Älä koskaan laita keitintä tai sen
osia liedelle tai uuniin.
Älä käytä keitintä lämmönherkillä
pinnoilla.
Älä käytä painekeitintä verhojen tai
muiden palavien materiaalien lähellä
tai alla.

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
79
Käytä painekeitintä vain sen
mukana toimitetun keittokattilan
kanssa.
Älä käytä laitetta ulkona.
Peitä painekeitin vain sen mukana
toimitetun kannen avulla.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
elintarviketurvallisuus
Keitä liha (myös siipikarja), kala ja
merenelävät kunnolla kypsäksi. Älä
koskaan keitä niitä pakastettuina.
Älä lämmitä ruokaa uudelleen
painekeittimessä.
Varmista aina ennen syömistä, että
ruoka on höyryävän kuumaa.
Älä koskaa keitä lihaa ja siipikarjaa
puolikypsäksi pakastaaksesi sen
myöhempää keittämistä varten.
Noudata raaka-aineiden valmistajan
antamia keitto-ohjeita, erityisesti
kuivattujen papujen suhteen.
Esimerkiksi kuivatut punaiset pavut
tulee liottaa yön yli ja keittää sitten
nopeasti puhdasta vettä
sisältävässä kattilassa vähintään 10
minuutin ajan toksiinien
tuhoamiseksi, jonka jälkeen ne
huuhdellaan ja lisätään
painekeittimeen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707