Download  Print this page

Polski - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe
instrukcje i zachowaj je na
wypadek potrzeby skorzystania z
nich przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały
pakunkowe oraz wszelkie etykiety.
bezpieczeństwo
Niniejsze urządzenie wytwarza
parę, która może spowodować
oparzenie.
Uważaj, żeby nie poparzyć się
parą wydobywającą się z
wolnowaru, zwłaszcza zdejmując
pokrywkę.
Należy zachować ostrożność
podczas operowania naczyniem
do powolnego gotowania,
ponieważ wszystkie jego części
ogrzewają się podczas używania.
Należy używać rękawic
kuchennych.
Nie podnoś podstawki w trakcie
eksploatacji i jeżeli zawartość
rondla jest nadal gorąca.
Zachowaj szczególną ostrożność
przy przenoszeniu rondla, jeśli
jego zawartość jest gorąca.
Nie wolno używać uszkodzonego
naczynia do powolnego gotowania.
Kontrola i reperacja: patrz:
„obsługa i ochrona konsumenta ".
Nie korzystaj z rondla, jeśli jest
pęknięty lub uszkodzony w
dowolny inny sposób.
Nie wolno umieszczać jednostki
bazowej, kabla ani wtyczki w
wodzie – grozi to porażeniem
elektrycznym. Elementy
sterowania należy utrzymywać
suche i w czystości.
Nie zostawiać kabla tak, aby
zwisał i mógł być chwycony przez
dziecko.
Jeżeli urządzenie nie jest
używane, należy wyłączyć je z
gniazda zasilania.

Polski

Nie umieszczać urządzenia ani
jego elementów na kuchence ani
w piekarniku.
Nie używać urządzenia na
powierzchniach wrażliwych na
działanie temperatury.
Nie używać urządzenia do
powolnego gotowania w pobliżu
ani pod zasłonami lub innymi
palnymi materiałami.
Korzystaj z wolnowaru tylko pod
warunkiem, że masz odpowiedni
rondel.
Nie używaj na zewnątrz.
Nie przykrywaj rondla niczym
innym, jak tylko dostarczoną w
zestawie pokrywką.
Niniejsze urządzenie nie powinno
być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
umysłowych lub o zaburzonych
zmysłach, jak również przez osoby
niedoświadczone i nie znające się
na urządzeniu, dopóki nie zostaną
one przeszkolone na temat zasad
eksploatacji tego urządzenia lub
nie będą nadzorowane przez
osobę odpowiadającą za ich
bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad
dziećmi, żeby nie bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
bezpieczeństwo
żywności
Mięso (łącznie z drobiem), ryby i
owoce morza należy gotować
dokładnie. Nie gotować tych
produktów ze stanu zmrożonego.
109

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707