Download  Print this page

Magyar - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az
a Kenwood-készülék használata
előtt
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg
későbbi felhasználásra!
Távolítson el minden
csomagolóanyagot és címkét!
biztonság
Ez a készülék gőzt fejleszt, amely
égési sérülést okozhat.
Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg
magát a lassú főzőből távozó
gőzzel, különösen, amikor leveszi
a fedelet.
A párolóedényt óvatosan kezelje,
mert a használat során minden
alkatrésze felforrósodik!
Használjon hőszigetelt konyhai
kesztyűt!
Ne emelje meg a készüléket
használat közben, vagy ha az étel
még forró.
Legyen rendkívül óvatos a
főzőedény mozgatása során, ha az
forró anyagokat tartalmaz.
Soha ne használjon sérült
párolóedényt! Ellenőriztesse vagy
javíttassa: lásd 'szerviz és
vevőszolgálat'.
Ne használja a főzőedényt, ha az
megrepedt, vagy bármely más
módon megsérült.
Soha ne tegye a főzőkészülék
házát, a vezetéket vagy a
villásdugót vízbe, mert áramütést
szenvedhet! A kezelőszervek
mindig legyenek tiszták és
szárazak!
A hálózati vezetéket ne hagyja
belógni úgy, hogy gyermek elérje!
Mindig húzza ki a hálózati
villásdugót, ha a párolókészüléket
nem használja!
A készüléket vagy alkatrészeit
soha ne tegye főzőlapra vagy
sütőbe!
Ne használja a készüléket hőre
érzékeny felületen!

Magyar

illusztrációk is láthatók legyenek.
101
A párolóedényt ne használja
függöny vagy más gyúlékony
anyag közelében vagy alatt
A lassú főzőt csak a mellékelt
főzőedénnyel használja.
Ne használja a szabadban.
A főzőedényt csak a mellékelt
fedővel fedje le.
A készüléket nem üzemeltethetik
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik mozgásukban,
érzékszerveik tekintetében vagy
mentális téren korlátozottak, illetve
amennyiben nem rendelkeznek
kellő hozzáértéssel vagy
tapasztalattal, kivéve ha egy, a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy arra vonatkozóan
utasításokkal látta el őket.
A gyermekekre figyelni kell,
nehogy a készülékkel játsszanak.
A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
elelmiszer-biztonság
A húst (szárnyasokat is), halat és
tengeri ételeket alaposan főzze át!
Soha ne főzzön fagyott állapotban
levő ételt!
A párolóedényben ne melegítsen
ételt!
Fogyasztás előtt az étel legyen
mindig átforralva!
Félig megfőzött húst és szárnyast
soha ne fagyasszon le későbbi
főzéshez!

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707