Download  Print this page

Nederlands - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
veiligheid
Dit apparaat produceert stoom. Pas
op dat u zich niet verbrandt.
Pas op dat u zich niet verbrandt
aan de stoom die uit de slowcooker
komt, vooral wanneer u het deksel
verwijdert.
Ga voorzichtig om met de
sudderpan. Alle delen worden heet
tijdens gebruik. Gebruik a.u.b.
ovenhandschoenen.
Til de basiseenheid niet op terwijl
het apparaat in gebruik is en de
inhoud nog heet is.
Wees uiterst voorzichtig als u de
kookpot verplaatst als de inhoud
heet is.
Gebruik nooit een beschadigde
sudderpan. Laat de pan nakijken en
repareren: zie 'onderhoud en
klantenservice'.
De kookpot niet gebruiken als deze
gebarsten of beschadigd is.
Zorg ervoor dat de basiseenheid,
het snoer of de stekker nooit met
water in contact komen – dit kan
leiden tot een elektrische schok.
Houd de bedieningsknoppen
schoon en droog.
Laat het snoer nergens hangen
waar het in aanraking kan komen
met kinderen.
Haal altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer u de
sudderpan niet gebruikt.
Plaats het apparaat, of delen ervan,
nooit in een koker of oven.
Gebruik het apparaat niet op een
hittegevoelige ondergrond.
Gebruik de sudderpan niet in de
buurt van gordijnen of andere
ontvlambare materialen.

Nederlands

Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
voedselveiligheid
10
De slowcooker uitsluitend gebruiken
met de bijgeleverde kookpot.
Niet buiten gebruiken.
De kookpot alleen met het
bijgeleverde deksel afdekken.
Gebruik het apparaat alleen voor
het huishoudelijke gebruik waarvoor
het is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct
is gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
U dient vlees (inclusief gevogelte),
vis en zeevruchten altijd voldoende
koken. Deze producten nooit
bevroren koken.
De sudderpan is niet geschikt voor
het opnieuw opwarmen van
voedsel.
Zorg er altijd voor dat het voedsel
volledig gaar is voordat u het eet.
Vlees en gevogelte dienen nooit
gedeeltelijk te worden gekookt en
dan te worden ingevroren om het
later weer op te warmen.
Volg altijd het kookadvies op van de
fabrikant van de ingrediënten, in het
bijzonder voor gedroogde bonen.
Gedroogde rode nierboontjes,
bijvoorbeeld, dienen 's nachts te
worden geweekt en dan snel voor
minimaal 10 minuten te worden
gekookt in een pan met vers
kookwater. Dit alles om schadelijke

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707