Download  Print this page

Προστασία Βάσει Της Θερμοκρασίας (Ισχύει Για Όλα Τα Μοντέλα); Μοντέλα Εξοπλισμένα Με Εναλλάκτη Θερμότητας (Σερπαντίνα) - Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GR
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα μοντέλα χωρίς κου-
μπιά ελέγχου θερμοστάτη διαθέτουν
αυτόματα μια εργοστασιακή ρυθμισμέ-
νη θερμοκρασία νερού
- ΤΕΣΤ ΑΝΟΔΙΟΥ - (με μοντέλα, που
διαθέτουν ενσωματωμένο τέστερ).
Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί στην εξακρί-
βωση της τρέχουσας κατάστασης του ανο-
δίου μαγνησίου και υποδεικνύει την ανάγκη
αντικατάστασής του. Το τέστερ ανοδίου εί-
ναι ασφαλισμένο με το πλήκτρο 4 και τη φω-
τεινή ένδειξη 5 δίπλα σε αυτό (4).
Η κατάσταση του προστατευτικού ανοδίου
μπορεί να ελεγχθεί με πάτημα του πλήκτρου
4. Όταν η φωτεινή ένδειξη, δίπλα σε αυτό
αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, αυτό
υποδηλώνει ότι το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΔΙ-
ΟΥ λειτουργεί στον κανονικό, συνήθη τρόπο
λειτουργίας και προστατεύει τη συσκευή σας
από διάβρωση. Όταν η φωτεινή ένδειξη ανα-
βοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα, αυτό υποδη-
λώνει ότι το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟΥ, έχει
φθαρεί και θα πρέπει να αντικατασταθεί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αντικατάσταση του
προστατευτικού
να εκτελείται από εξειδικευμένο
τεχνικό.
3. Προστασία βάσει της θερμοκρα-
σίας (ισχύει για όλα τα μοντέλα).
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό
εξάρτημα (θερμικός αποζεύκτης) για προ-
στασία του νερού από υπερθέρμανση, το
οποίο αποσυνδέει το θερμαντήρα από το
ηλεκτρικό δίκτυο, όταν επιτευχθούν υπερ-
βολικά υψηλές θερμοκρασίες. Ο αποζεύ-
κτης πρέπει να επαναφέρεται στην αρχική
του κατάσταση μετά την αποκατάσταση του
προβλήματος που πυροδότησε την αρχική
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 5000 T/Tronic 7000 T | 9
ενεργοποίησή του.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης αυτής της αυ-
τόματης προστασίας θα πρέπει να απευθυν-
θείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις
για την αποκατάσταση του προβλήματος.
VII. Μοντέλα εξοπλισμένα με
εναλλάκτη θερμότητας
(σερπαντίνα)
Οι θερμοσίφωνες αυτού του τύπου καθι-
στούν δυνατή την εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την περίοδο θέρμανσης στη διάρκεια
του έτους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ενσω-
ματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντί-
να μπόιλερ). Με τη βοήθειά του, οι θερμοσί-
φωνες έχουν τη δυνατότητα να θερμαίνουν
νερό χωρίς να καταναλώνουν ρεύμα, χρησι-
μοποιώντας την τοπική ή κεντρική θέρμαν-
ση. Μέγιστη θερμοκρασία του φορέα θερ-
μότητας: 80°C.
Οι θερμοσίφωνες με εναλλάκτη θερμότη-
τας διαθέτουν τρεις δυνατότητες θέρμανσης
νερού:
1. Μέσω ενός ηλεκτρικού θερμαντικού
στοιχείου
2. Μέσω εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντί-
νας μπόιλερ
ανοδίου
πρέπει
3. Συνδυασμένη θέρμανση - μέσω σερπα-
ντίνας μπόιλερ και ηλεκτρικού θερμαντικού
στοιχείου
Τοποθέτηση:
Επιπρόσθετα στις οδηγίες τοποθέτησης που
αναφέρονται παραπάνω, και ειδικά για τα τε-
λευταία μοντέλα, ενδεχομένως χρειαστεί η
σύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας με την
εγκατάσταση θέρμανσης.
Συνιστούμε να εγκαταστήσετε βάνες στα
σημεία εισόδου και εξόδου του εναλλάκτη
θερμότητας. Διακόπτοντας τη ροή του ζε-
στού νερού μέσω της κάτω βάνας μπορείτε
να αποφύγετε την άσκοπη κυκλοφορία του
ζεστού νερού κατά τη διάρκεια των περιό-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T