Download  Print this page

Σύνδεση Θερμοσίφωνα Στο Ηλεκτρικό Δίκτυο - Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6 | Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 5000 T/Tronic 7000 T
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρουσία άλλων ή
παλιών βαλβίδων αντεπιστροφής
ασφαλείας ενδέχεται να οδηγήσει σε
βλάβη της συσκευής και ως εκ τούτου
πρέπει να αφαιρεθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύνδεση της βαλβίδας
ασφαλείας σε σπειρώματα μακρύτε-
ρα από 10 mm δεν επιτρέπεται, γιατί
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της
βαλβίδας, γεγονός που θα έθετε τη
συσκευή σας σε κίνδυνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για μπόιλερ κάθετης το-
ποθέτησης, η βαλβίδα ασφαλείας
πρέπει να συνδεθεί στο σωλήνα εισα-
γωγής αφού αφαιρεθεί το πλαστικό
κάλυμμα προστασίας της συσκευής.
Μετά τη συναρμολόγηση θα πρέπει
να τοποθετηθεί στη θέση που δείχνει
η εικ. 4.
Η πλήρωση του θερμοσίφωνα με νερό επι-
τυγχάνεται με άνοιγμα της βάνας κρύου νε-
ρού του δικτύου σωλήνων παροχής νερού
και άνοιγμα της βάνας ζεστού νερού χρήσης
της αναμικτικής. Μετά την ολοκλήρωση της
πλήρωσης, πρέπει να ξεκινήσει μία σταθερή
παροχή νερού από την μπαταρία. Τώρα μπο-
ρείτε πλέον να κλείσετε τη βάνα ζεστού νερού
χρήσης.
Αν χρειαστεί να αδειάσετε το θερμοσίφωνα,
πρέπει πρώτα να τον αποσυνδέσετε από την
τροφοδοσία τάσης. Πρώτα πρέπει να διακοπεί
η παροχή νερού από το κεντρικό δίκτυο και
να ανοιχθεί η βάνα ζεστού νερού χρήσης της
μπαταρίας. Η βάνα νερού 7 (εικ. 4a και 4 b)
πρέπει να ανοιχθεί για να αποστραγγιστεί το
νερό από τη δεξαμενή νερού. Αν η σωλήνωση
δε διαθέτει τέτοια βάνα, το νερό μπορεί να
αποστραγγιστεί ως εξής:
- Μοντέλα εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλεί-
ας με μοχλό: Μπορείτε να αποστραγγίσετε το
νερό από το θερμοσίφωνα σηκώνοντας το μο-
χλό της βαλβίδας αντεπιστροφής ασφαλείας.
Το νερό θα εκρεύσει από το στόμιο εκροής
της βαλβίδας ασφαλείας αντεπιστροφής
- Μοντέλα εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλεί-
ας χωρίς μοχλό: Μπορείτε να αποστραγγίσετε
το νερό απευθείας από το σωλήνα εισαγωγής
του δοχείου νερού, αφότου τον αποσυνδέσετε
από την κεντρική παροχή νερού
Σε περίπτωση αφαίρεσης της φλάντζας, η
εκροή αρκετών λίτρων νερού, τα οποία παρέ-
μεναν στο δοχείο νερού, είναι φυσιολογική.
Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για
να προληφθούν τυχόν βλάβες κατά την εκροή
νερού κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης.
Σε περίπτωση που η πίεση στις σωληνώσεις
της κεντρικής παροχής νερού υπερβαίνει την
πίεση που καθορίζεται για τη συσκευή (όπως
αναφέρεται στην ενότητα II καθώς και στην
πινακίδα τύπου της συσκευής), ενδεχομένως
χρειαστεί να εγκαταστήσετε μία βαλβίδας
εκτόνωσης πίεσης. Διαφορετικά δε διασφαλί-
ζεται η σωστή λειτουργία του θερμοσίφωνα. Ο
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύ-
νη για προβλήματα που οφείλονται σε ακατάλ-
ληλη χρήση της συσκευής.
3. Σύνδεση θερμοσίφωνα στο
ηλεκτρικό δίκτυο (εικ. 1 και 2)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η συ-
σκευή είναι γεμάτη νερό πριν συνδέ-
σετε την κεντρική παροχή ρεύματος.
3.1. Τα μοντέλα με καλώδιο ρεύματος με
φις συνδέονται με εισαγωγή του φις στην
πρίζα. Αποσυνδέοντας το φις από την πρί-
ζα διακόπτεται η λειτουργία του ηλεκτρικού
θερμοσίφωνα.
3.2. Μοντέλα χωρίς καλώδιο ρεύματος με φις.
Το μπόιλερ συνδέεται με την παροχή ισχύ-
ος μέσω ενός χαλκοκαλωδίου 3 συρμάτων 3
3х2,5 mm² σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα ισχύ-
ος προστατευμένο από μια ασφάλεια 16A.
Αυτό αφορά θερμοσίφωνες των 3000W
συμπεριλαμβανομένης
αντίστασης.
Για θερμοσίφωνες ισχύος 4000 W, αυτή η
σύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα επιτυγχά-
νεται μέσω ενός τρίκλωνου χαλκοκαλωδίου
3x4 mm² σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα, προ-
στατευμένο με διάταξη προστασίας 20A.
Το ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί τη
συσκευή πρέπει να διαθέτει μια ενσωματω-
GR
της
ηλεκτρικής

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T