Download  Print this page

Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual page 11

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GR
ση πρέπει να περιλαμβάνει τον καθαρισμό
και την επιθεώρηση του προστατευτικού
ανοδίου (για θερμοσίφωνες με υαλοκεραμι-
κή επένδυση), το οποίο θα πρέπει να αντι-
καθίσταται από καινούριο, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο. Κάθε προληπτική συντήρηση σύμ-
φωνα με τις παραπάνω υποδείξεις πρέπει να
καταγράφεται στη κάρτα εγγύησης της συ-
σκευής, πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία
διεξαγωγής της προληπτικής συντήρησης, το
όνομα του συντηρητή και να επικυρώνεται
με την υπογραφή του.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερθέντα
κριτήρια δεν πληρούται, ενδέχεται να απωλέσετε το
δικαίωμα δωρεάν συντήρησης του μπόιλερ σας.
Οδηγίες για την προστασία του
περιβάλλοντος
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές
περιέχουν πολύτιμα υλικά και ως
εκ τούτου δεν πρέπει να απορρί-
πτονται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα. Θα θέλαμε να σας
παρακινήσουμε να συμβάλετε κι
εσείς ενεργά στην προστασία των
φυσικών πόρων και του περιβάλ-
λοντος παραδίδοντας την παλιά
σας συσκευής στα εξουσιοδοτη-
μένα σημεία συλλογής (εφόσον
υπάρχουν).
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 5000 T/Tronic 7000 T | 11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T