Download  Print this page

Τοποθέτηση Και Ενεργοποίηση; Τοποθέτηση; Σύνδεση Θερμοσίφωνα Στο Δίκτυο Σωληνώσεων - Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GR
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βαλβίδα αντεπιστροφής
ασφαλείας δεν μπορεί να προστατεύσει
τη συσκευή σε περίπτωση που η πίεση
της κεντρικής παροχής νερού υπερβαί-
νει την αποδεκτή πίεση που έχει οριστεί
για τη συσκευή.
IV.
Τοποθέτηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι τεχνικές και ηλε-
κτρικές εργασίες εγκατάστασης πρέ-
πει να εκτελούνται από εξειδικευμέ-
νους τεχνικούς.
1. Τοποθέτηση
Συνιστούμε την τοποθέτηση της συσκευής
κοντά στα σημεία λήψης ζεστού νερού χρή-
σης, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες
θερμότητας κατά τη μεταφορά. Σε περίπτω-
ση τοποθέτησης της συσκευής στο μπάνιο,
το σημείο θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα
ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο πιτσιλί-
σματος της συσκευής από την κεφαλή ντους
ή το τηλέφωνο ντους με σπιράλ.
Η συσκευή στερεώνεται στον τοίχο με τα
στηρίγματα που είναι συνδεμένα με τον
κορμό της μονάδας (αν τα στηρίγματα δεν
είναι συνδεμένα με τον κορμό της μονάδας
θα πρέπει να στερεωθούν στο σημείο τοπο-
θέτησης με τους συνοδευτικούς πείρους).
Για την ασφαλή στερέωση της συσκευής
στον τοίχο χρησιμοποιούνται δύο άγκιστρα
(με διάμετρο τουλάχ. 10 mm), τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στο σετ συναρμολόγησης.
Τα στηρίγματα που προορίζονται για θερμο-
σίφωνες κάθετης τοποθέτησης είναι γενικής
χρήσης και επιτρέπουν απόσταση μεταξύ
των αγκίστρων από 220 έως 310 mm.
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 5000 T/Tronic 7000 T | 5
και
ενεργοποίηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την αποφυγή τραυματι-
σμών του χρήστη ή τρίτων σε περίπτωση
δυσλειτουργιών του συστήματος παρο-
χής ζεστού νερού χρήσης, η συσκευή
πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με
υδρομόνωση δαπέδου (ή) υδραυλικό
σύστημα αποχέτευσης. Σε καμία περί-
πτωση μην τοποθετείτε μη υδατοστεγή
αντικείμενα κάτω από τη συσκευή. Σε
περίπτωση τοποθέτησης της συσκευής
σε χώρο χωρίς υδρομόνωση δαπέδου,
θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν προ-
στατευτικό αποχετευτικό σωλήνα κάτω
από αυτήν.
Σημείωση: Ο προστατευτικός σωλήνας δεν
περιλαμβάνεται στο σετ, ως εκ τούτου θα πρέπει να τον
επιλέξει ο πελάτης.
2. Σύνδεση θερμοσίφωνα στο δίκτυο
σωληνώσεων.
Εικ. 4: a) - για κάθετη εγκατάσταση b) - για
οριζόντια εγκατάσταση c) - για επιδαπέδια
εγκατάσταση
Όπου: 1 - Σωλήνας εισαγωγής 2 - Βαλβίδα
ασφαλείας 3 - Βαλβίδα εκτόνωσης (για πίεση
κεντρικής παροχής νερού > 0,7 MPa) 4 -
Βαλβίδα διακοπής 5 - Σιφώνι συνδεδεμένο
με το αποχετευτικό δίκτυο 6 – Λάστιχο 7 -
Βάνα εκκένωσης νερού.
Κατά τη σύνδεση του θερμοσίφωνα στην
κεντρική παροχή νερού θα πρέπει να λάβετε
υπόψη τις χρωματικές επισημάνσεις ή τους
σχετικούς δακτυλίους πάνω στους σωλήνες:
μπλε για το κρύο / εισερχόμενο νερό και
κόκκινο για το ζεστό / εξερχόμενο νερό.
Η τοποθέτηση της βαλβίδας αντεπιστροφής
ασφαλείας που παραδίδεται μαζί με το
θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική. Η βαλβίδα
αντεπιστροφής
ασφαλείας
τοποθετηθεί στο σωλήνα παροχής κρύου
νερού, σύμφωνα με την κατεύθυνση του
βέλους που είναι χαραγμένο στον κορμό
της. Μεταξύ της βαλβίδας αντεπιστροφής
ασφαλείας και του θερμοσίφωνα δεν πρέπει
να τοποθετηθούν επιπλέον βαλβίδες.
πρέπει
να

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T