Download  Print this page

Σημαντικοί Κανόνες; Περιοδική Συντήρηση - Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10 | Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 5000 T/Tronic 7000 T
δων που χρησιμοποιείται μόνο η ηλεκτρική
αντίσταση.
Μετά την αποσυναρμολόγηση του θερμοσί-
φωνά σας που είναι εξοπλισμένος με εναλ-
λάκτη θερμότητας θα πρέπει να κλείσετε και
τις δύο βάνες.
VIII. Σημαντικοί κανόνες
- Η εγκατάσταση του θερμοσίφωνα επιτρέ-
πεται μόνο σε χώρους με κανονική ανθεκτι-
κότητα στην πυρκαγιά.
- Μην ενεργοποιείτε το θερμοσίφωνα χωρίς
να βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτος με νερό.
- Η σύνδεση του θερμοσίφωνα με το κεντρι-
κό δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότη-
σης πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε
ειδικούς και ηλεκτρολόγους.
- Κατά τη σύνδεση του θερμοσίφωνα με το
κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να
δίνεται προσοχή στη σύνδεση του αγωγού
ασφαλείας.
- Αν υπάρχει ενδεχόμενο η θερμοκρασία
του χώρου εγκατάστασης να πέσει κάτω από
τους 0°C, θα πρέπει να γίνει αποστράγγιση
του θερμοσίφωνα (Ακολουθήστε τη διαδικα-
σία που περιγράφεται στην ενότητα IV, υπο-
ενότητα 2 "Σύνδεση του θερμοσίφωνα στη
σωλήνωση".)
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης (λειτουργία
θέρμανσης νερού) είναι φυσιολογικό να
στάζει νερό από το στόμιο εκροής της βαλ-
βίδας ασφαλείας. Το στόμιο αυτό θα πρέπει
να παραμένει ανοιχτό στον εξωτερικό αέρα.
- Προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή
λειτουργία του θερμοσίφωνα, θα πρέπει σε
τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζετε τη
βαλβίδα ασφαλείας και να επιθεωρείτε τη
σωστή λειτουργία. Η βαλβίδα δεν πρέπει να
φράσσεται και στις περιοχές με νερό υψη-
λής περιεκτικότητας σε ασβέστιο θα πρέπει
να καθαρίζεται από τις έντονες εναποθέσεις
αλάτων. Οι παροχές αυτές δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευαστική
μετατροπή και μετασκευή του θερμοσίφωνα
και του ηλεκτρικού κυκλώματος. Αν διαπι-
στωθούν τέτοιες μετατροπές ή μετασκευές
κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η εγγύ-
ηση της συσκευής ακυρώνεται. Μετασκευή
και μετατροπή νοείται κάθε αφαίρεση στοι-
χείου που ενσωματώθηκε στη συσκευή από
τον κατασκευαστή, η εγκατάσταση επιπρό-
σθετων εξαρτημάτων στο θερμοσίφωνα και
η αντικατάσταση στοιχείων με άλλα παρό-
μοια μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οι οδηγίες αυτές ισχύουν και για τους θερ-
μοσίφωνες που είναι εξοπλισμένοι με εναλ-
λάκτη θερμότητας.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος (στα μο-
ντέλα που διαθέτουν τέτοιο καλώδιο) είναι
κατεστραμμένο, πρέπει για λόγους ασφα-
λείας να αντικατασταθεί από αντιπρόσωπο
του τμήματος σέρβις ή άτομο ανάλογης
εξειδίκευσης.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (και παιδιά) με μειωμένες σωμα-
τικές, αισθητηριακές ή νοητικές δεξιότητες,
ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός αν
επιτηρούνται ή καθοδηγούνται κατά τη χρή-
ση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για
να διασφαλίζεται ότι δε χρησιμοποιούν τη
συσκευή σαν παιχνίδι.
IX. Περιοδική συντήρηση
Κατά τη φυσιολογική χρήση της ηλεκτρικής
αντίστασης υπό την επίδραση υψηλής θερ-
μοκρασίας συσσωρεύονται στην επιφάνεια
του θερμαντικού στοιχείου εναποθέσεις
ασβεστίου (άλατα). Οι εναποθέσεις αυτές
δυσχεραίνουν την ανταλλαγή θερμότητας
μεταξύ του θερμαντικού στοιχείου και του
νερού. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του
θερμαντικού στοιχείου αυξάνεται παράλλη-
λα με την αύξηση της θερμοκρασίας του νε-
ρού. Ο θερμοστάτης αρχίζει να ανάβει και
να σβήνει με μεγαλύτερη συχνότητα. Υπάρ-
χει το ενδεχόμενο μιας "παραπλανητικής"
ενεργοποίησης της θερμικής προστασίας.
Λόγω αυτών των γεγονότων, ο κατασκευα-
στής συνιστά να υποβάλλετε κάθε δύο χρό-
νια το θερμοσίφωνά σας σε προληπτική συ-
ντήρηση από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα ή
κέντρο σέρβις. Αυτή η προληπτική συντήρη-
GR

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T