Download  Print this page

Ρύθμιση Στην Επιθυμητή Μέγιστη Θερμοκρασία Θέρμανσης Νερού; Συναγερμοί - Bosch Tronic 5000 T Installation Instructions Manual

Electric water heaters
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GR
Με την προϋπόθεση ότι δε χρησιμοποιείτε
πλέον ζεστό νερό και η συσκευή παρα-
μένει ενεργοποιημένη, περίπου 5 λεπτά
αργότερα, η τρέχουσα θερμοκρασία θα
προβληθεί στην οθόνη.
3. Ρύθμιση στην επιθυμητή μέγιστη
θερμοκρασία θέρμανσης νερού.
Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα προ-
σφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμο-
κρασίας μεταξύ 8 °C και 75°C. Η ρύθμιση
της θερμοκρασίας επιτελείται με τα πλήκτρα
6 και 7.
Προκειμένου να αυξηθεί η επιθυμητή καθο-
ρισμένη μέγιστη θερμοκρασία νερού, πατή-
στε το πλήκτρο 6, προκειμένου να μειωθεί η
καθορισμένη μέγιστη θερμοκρασία, πατήστε
το πλήκτρο 7. Με πάτημα του αντίστοιχου
πλήκτρου μία φορά η τιμή της καθορισμέ-
νης έως τη δεδομένη στιγμή θερμοκρασίας
προβάλλεται στην οθόνη (3). Αν ένα από τα
δύο πλήκτρα («+» ή «-») πατηθεί και δεύτερη
φορά, η τιμή της ρυθμισμένης θερμοκρασί-
ας αυξάνεται ή μειώνεται αντιστοίχως. Αφού
ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στην
επιθυμητή μέγιστη θερμοκρασία νερού, η
τιμή της παραμένει στην οθόνη για άλλα 3 - 4
δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια αποθηκεύ-
εται αυτόματα ενώ στην οθόνη εμφανίζεται
πλέον η τιμή της τρέχουσας θερμοκρασίας
τους νερού στη συσκευή, ή εμφανίζεται το
σύμβολο «СО».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την επίτευξη της αρ-
χικά καθορισμένης μέγιστης θερμοκρα-
σίας νερού, η συσκευή σας απενεργο-
ποιείται και η θέρμανση του νερού μέσα
στη δεξαμενή διακόπτεται. Ως αποτέ-
λεσμα της χρήσης ζεστού νερού και/ή
της παρατεταμένης παραμονής του
νερού στο μπόιλερ, η θερμοκρασία του
ζεστού νερού χρήσης αρχίζει να πέφτει.
Αφότου φτάσει την τιμή της τρέχουσας
θερμοκρασίας νερού με 3°C λιγότερους
από την αρχικά καθορισμένη θερμοκρα-
σία, η συσκευή ενεργοποιείται εκ νέου
και αρχίζει να θερμαίνεται μέχρι να επι-
τευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Tronic 7000 T | 13
4. Το τεστ ανοδίου και η λειτουργία του
Η κατάσταση του ανοδίου μαγνησίου μπορεί
να ελεγχθεί με πάτημα του πλήκτρου 4.
• Σε περίπτωση που πατηθεί το πλήκτρο 4,
όταν η ενδεικτική λυχνία 5 είναι αναμμένος
με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα, αυτό αποτελεί ένδειξη
ότι το προστατευτικό ανοδίου μαγνησίου έχει
ΦΘΑΡΕΙ και πρέπει να ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ.
• Σε περίπτωση που πατηθεί το πλήκτρο 4,
όταν η ενδεικτική λυχνία 5 είναι αναμμένος
με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, αυτό αποτελεί ένδειξη
ότι το προστατευτικό ανοδίου μαγνησίου
λειτουργεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ και προστατεύει τη
συσκευή σας από διάβρωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αντικατάσταση του προ-
στατευτικού ανοδίου πρέπει να εκτελεί-
ται από εξειδικευμένο τεχνικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το τεστ ανοδίου υποδει-
κνύει την κατάσταση του προστατευ-
τικού ανοδίου αποκλειστικά και μόνο
όταν ο θερμοσίφωνας είναι γεμάτος
με νερό. Αν ο ελεκτής (τεστερ) είναι
άδειος, το δοκίμιο θα υποδείξει πρό-
βλημα στο προστατευτικό (η ένδειξη
LED πάνω από το πλήκτρο 4 "TEST" θα
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα)
5. Συναγερμοί:
Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα για τον
έλεγχο της συσκευής διακρίνει δύο διαφορε-
τικούς τύπους σφαλμάτων, οι οποίοι προβάλ-
λονται στην οθόνη με τα σύμβολα Е1 ή Е2, τα
οποία επεξηγούνται ως εξής:
- Е1 – διακοπή σύνδεσης με έναν αισθητήρα
θερμοκρασίας.
- Е2 - βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας.
Σε περίπτωση που στην οθόνη (3) εμφανίζεται
ένα μήνυμα σφάλματος του τύπου Е1 ή Е2, κρί-
νεται αναγκαίο να απενεργοποιήσετε αμέσως
το θερμοσίφωνα και να επικοινωνήσετε με το
κοντινότερο εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις,
το οποίο υποδεικνύεται στην κάρτα εγγύησης
του προϊόντος.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Tronic 5000 T