Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 38

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
a batérie, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Lenovo, ani na rozobraté alebo upravované
batérie sa nevzťahuje záruka.
1-32
Nabíjačka External Battery Charger: Užívateľská príručka

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series