Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 40

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Donanımın tanımlanması
Aşağıdaki şekilde şarj cihazı donanımının bileşenleri gösterilmektedir:
1 AC bağdaştırıcısı güç prizine takılır.
2 Güç göstergesi, AC bağdaştırıcısını şarj cihazına taktığınızda yeşil yanar (açık).
3 Bu bağlaç, pilin şarj cihazına bağlanması için kullanılır. 4 ve 5 numaralı pil
durumu göstergeleri, pil 3 numaralı doldurma bağlacına takıldığında, pilin doluluk
durumunu gösterirler.
Göstergeler aşağıdaki şekilde çalışır:
4 Doluluk göstergesi
v
– Hızlı Yanıp Sönen Turuncu Işık: Pilin doluluk oranı %5'ten azdır.
– Yavaş Yanıp Sönen Turuncu Işık: Pilin doluluk oranı %5 ile %20 arasındadır.
– Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Işık: Pilin doluluk oranı %20'den fazladır.
– Sürekli Yanan Yeşil Işık:Pilin doluluk oranı %80'den fazladır.
5 Tam Doluluk Göstergesi
v
– Kapalı: Doluluk oranı %100'den azdır.
– Açık: Pil %100 doludur.
Şarj cihazı aksamının kullanılması
Şarj cihazı aksamını pil takımına bağlamak için aşağıdakileri yapın:
1. ThinkPad bilgisayarınızın AC bağdaştırıcısını, şarj cihazı üzerindeki güç prizine
takın.
2. Şarj cihazının bağlacını, şekilde gösterildiği gibi pil bağlacının üzerine yerleştirin.
1-34
External Battery Charger: User's Guide

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series