Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 36

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Identifikácia hardvéru
Nasledujúca ilustrácia zobrazuje komponenty nabíjačky.
1 Napájací adaptér je pripojený do konektora typu jack.
2 Keď zapojíte napájací zdroj AC do nabíjačky, indikátor zapnutia zasvieti nazeleno.
3 Tento konektor slúži na pripojenie batérie k nabíjačke. Indikátory stavu batérie 4 ,
5 informujú o stave nabitia batérie, ktorá je pripojená k nabíjaciemu konektoru 3 .
Indikátory fungujú takto:
4 Indikátor napájania
v
– Oranžový, rýchle blikajúci: Batéria má menej, ako 5% kapacity.
– Oranžový, pomalé blikanie: Batéria je medzi 5% a 20% kapacity.
– Zelený, pomalé blikanie: Batéria má viac, ako 20% kapacity.
– Zelený, trvale rozsvietený: Batéria má viac, ako 80% kapacity.
5 Indikátor úplného nabitia
v
– Vypnutý: Menej ako 100% kapacity.
– Zapnutý: Úplne nabitá na 100%
Používanie nabíjačky
Keď chcete pripojiť nabíjačku k batérii, postupujte takto:
1. Pripojte napájací adaptér počítača ThinkPad k napájaciemu konektoru nabíjačky typu
jack.
2. Zasuňte konektor nabíjačky do konektora batérie podľa uvedeného obrázka.
1-30
Nabíjačka External Battery Charger: Užívateľská príručka

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series