Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 33

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Správné připojení
Špatné připojení
Typické sestavy nabíječky a baterie
Upozornění: Při připojování nabíjecího konektoru k baterii nezatlačte konektor příliš
dolů. Nemuselo by dojít ke kontaktu s konektorem baterie.
Napájecí šňůry a napájecí zdroje
Používejte pouze napájecí šňůry a napájecí zdroje dodávané výrobcem produktu.
Napájecí šňůra a napájecí zdroj jsou určeny pouze pro tento produkt. Nemají být nikdy
používány s jiným produktem.
Baterie
Baterie od Lenovo byly testovány na kompatibilitu s tímto produktem a měly by být
nahrazeny pouze schválenými bateriemi.
1-27
Externí nabíječka baterií ThinkPad

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series