Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 75

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lenovogaranti - Information till kunden
Läs Garantivillkoren (Lenovo Limited Warranty, LLW) på http://
www.lenovo.com/warranty. Garantivillkoren finns på 31 språk på
webbplatsen. Om du inte kan komma åt dokumentet med garantivillkoren
kontaktar du ditt lokala Lenovokontor eller en återförsäljare så kan du få en
tryckt version av garantivillkoren.
Garantiinformation som gäller den här Maskinen:
1. Garantitid: 1 år
2. Typ av garantiservice: Kunden byter ut delar ("CRU" - Customer
Replaceable Unit) och Kunden lämnar in (Customer Carry-In) eller skickar
in Mail-In) Maskinen på service
3. Begränsad garanti, version: L505-0010-00 09/2006
Telefonnummer till ställen där du kan få garantiservice finns på
www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummer kan komma att ändras utan
att du meddelas om detta.
Appendix B. Lenovo Limited Warranty
B-17

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series