Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 73

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lees de Lenovo Beperkte Garantie (Lenovo Limited Warranty, LLW) op
http://www.lenovo.com/warranty. De Lenovo Beperkte Garantie is op deze
website beschikbaar in 31 talen. Als u de LLW niet kunt vinden, neemt u
contact op met uw Lenovo-wederverkoper voor een gedrukte versie van de
LLW.
Garantie-informatie die van toepassing is op uw machine:
1. Garantieperiode: 1 jaar
2. Type Garantieservice: Customer Replaceable Unit ("CRU") en Customer
Carry-In of Mail-In Service
3. Versie van Lenovo Beperkte Garantie: L505-0010-00 09/2006
Voor garantieservice raadpleegt u de telefoonlijst op www.lenovo.com/
support/phone. Telefoonnummers kunnen zonder aankondiging worden
gewijzigd.
Lenovos garantibetingelser - Merknad til kunden
Les Lenovos garantibetingelser (LLW) på http://www.lenovo.com/warranty.
Garantibetingelsene er tilgjengelige på 31 språk på dette nettstedet. Hvis du
ikke får frem garantibetingelsene, kan du kontakte ditt lokale Lenovo-kontor
eller forhandleren og få en trykt utgave av betingelsene.
Garantibetingelser som gjelder for din maskin:
1. Garantiperiode: 1 år
2. Type garantiservice: Customer Replaceable Unit ("CRU") og service med
innlevering eller innsending
3. Versjon av Lenovos garantibetingelser: L505-0010-00 09/2006
For garantiservice, se telefonlisten på www.lenovo.com/support/phone.
Telefonnumrene kan bli endret uten forvarsel.
Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo em http://www.lenovo.com/warranty. A
Garantia Limitada da Lenovo encontra-se disponível em 31 línguas neste sítio
31
Appendix B. Lenovo Limited Warranty
B-15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series