Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 82

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tjenester til hjelp for eiere av utstyr som vil gjenvinne IT-produkter. Du finner
informasjon om gjenvinningstilbud på Lenovos nettsted på
http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.
A Lenovo incentiva os proprietários de equipamento de tecnologias de
informação (TI) a reciclarem de modo responsável o equipamento que já não se
encontre em utilização. A Lenovo disponibiliza vários programas e serviços
para prestar assistência aos proprietários na reciclagem de produtos TI. Pode
obter informações acerca de ofertas de reciclagem de produtos no sítio da Web
da Lenovo em http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.
Lenovo поддерживает владельцев оборудования,
связанного с информационными технологиями (Information
Technology IT), которые ответственно подходят к
утилизации ненужного оборудования. Lenovo предлагает
комплекс программ и услуг для возврата продукта, которые
помогут владельцам оборудования утилизировать IT
продукты. Информацию об этих предложениях по
утилизации продукта можно найти на Интернет сайте
Lenovo
http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.
Lenovo uppmanar alla ägare av informationsteknisk utrustning (IT-utrustning)
att lämna denna till återvinning eller kassera den enligt kommunens
anvisningar för miljöfarligt avfall, när den inte längre behövs. Lenovo kan
erbjuda olika program och tjänster till hjälp för ägare av IT-produkter när
utrustningen ska lämnas till återvinning eller kasseras. Information om
produktåtervinningsprogram finns på Lenovos webbplats http://
www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.
C-6
External Battery Charger: User's Guide

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series