Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 35

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Informácie o externej nabíjačke batérie počítača
ThinkPad
Externá nabíjačka batérie počítača ThinkPad obsahuje slot na pripojenie batérie a
umožňuje jednoduché pripojenie konektora nabíjačky a kábla. Túto nabíjačku môžete
použiť na nabíjanie batérií počítačov ThinkPad Z series.
Zoznam produktových čísel podporovaných batérií nájdete na webovej stránke
http://www.lenovo.com/think/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &
Indocid=MIGR-61259
Poznámka: Ak chcete použiť nabíjačku pre batérie iných modelov ThinkPad,
kontaktujte autorizovaného predajcu alebo marketingového zástupcu, aby
ste určili, či batérie pre tieto modely možno nabíjať touto nabíjačkou.
Nabíjačka má indikátory, ktoré ukazujú stav nabitia. Na použitie nabíjačky potrebujete
napájací adaptér počítača ThinkPad.
Balenie obsahuje tieto položky:
v Nabíjačku batérií
v Túto užívateľskú príručku
© Lenovo 2005, 2006. Portions © IBM Corp. 2003.
1-29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series