Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 32

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Popis hardwaru
Obrázek ukazuje prvky nabíječky.
1 Konektor pro připojení adaptéru napájení.
2 Kontrolka napájení svítí zeleně po připojení adaptéru napájení k nabíječce.
3 Konektor slouží pro připojení baterie k nabíječce. Kontrolky stavu baterie 4 a 5
ukazují stav nabíjení po připojení baterie k nabíjecímu konektoru 3 .
Kontrolky ukazují stav nabíjení takto:
4 Kontrolka nabíjení
v
– Rychle blikající oranžová: Baterie je nabita na méně než 5%.
– Pomalu blikající oranžová: Baterie je nabita na 5% až 20%.
– Pomalu blikající zelená: Baterie je nabita na více než 20%.
– Svítící zelená:Baterie je nabita na více než 80%.
5 Kontrolka plného nabití
v
– Zhasnutá: Baterie není nabitá na 100%.
– Svítí: Baterie je nabitá na 100%.
Použití nabíječky
Baterii připojíte k nabíječce takto:
1. Připojte napájecí zdroj počítače ThinkPad k napájecímu konektoru nabíječky.
2. Připojte nabíjecí konektor ke konektoru baterie podle obrázku.
1-26
Externí nabíječka baterií: Uživatelská příručka

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series