Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 37

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Správne pripojenie
Nesprávne pripojenie
Typické konfigurácie batérie/nabíjačky
Upozornenie: Keď pripájate konektor nabíjačky k batérii, nezatláčajte ho príliš nadol.
Ak tak urobíte, nemusí sa vytvoriť kontakt s batériovým konektorom.
Napájacie káble a adaptéry
Používajte len napájacie káble a adaptéry dodávané výrobcom produktu. Dodaný napájací
kábel a adaptér sú určené na výhradné použitie s týmto produktom a nemali by byť
použité pre iné produkty.
Batérie
Batérie dodané spoločnosťou Lenovo na použitie s vašim produktom boli testované na
kompatibilitu a môžu byť vymenené iba za batérie schválené výrobcom.
1-31
Informácie o externej nabíjačke batérie počítača ThinkPad

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series