Waterreservoir; Timer; Waterafvoer Met Behulp Van Een Slang - Silvercrest SLE 420 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SLE 420 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 60
__RP89301_B1.book Seite 52 Donnerstag, 18. April 2013 3:20 15
LUFTREINIGUNG (LUCHTREINIGING)
Bij dit programma vindt er geen ontvochti-
ging plaats. De lucht in de ruimte wordt
door het filter voor de luchtinlaatopening
opgezogen en daar gereinigd.

7.4 Waterreservoir

• Het waterreservoir 5 heeft een inhoud
van 5 liter.
• Het waterpeil kan aan de voorkant door
middel van een venstertje 7 gecontro-
leerd worden.
• Het apparaat kan uitsluitend met een
geplaatst waterreservoir gebruikt wor-
den.
• Wanneer het waterreservoir 5 vol is,
gaat de LED 12 WASSERTANK VOLL
(RESERVOIR VOL) knipperen. Het appa-
raat schakelt zich na enkele seconden
uit. Gedurende ca. 20 seconden klinkt
er een alarmsignaal. De LED 12 WAS-
SERTANK VOLL (RESERVOIR VOL) knip-
pert, totdat het reservoir geleegd is.
1. Afbeelding A: om het waterreser-
voir|5 te legen, trekt u deze er aan de
linker- en rechterkant iets uit en houdt u
deze aan de draaggreep 3 vast.
2. Giet het water uit en plaats het reser-
voir weer terug.

7.5 Timer

• De timer kan met alle 4 programma's
gecombineerd worden.
• Er kunnen 12 uitschakeltijden van 1 tot
12 uur geselecteerd worden.
• Nadat de ingestelde tijd afgelopen is,
wordt het apparaat uitgeschakeld en de
timer gestopt.
1. Druk terwijl het apparaat in gebruik is
op de knop TIMER 19. De LED 20 TI-
MER AKTIV knippert.
52
NL
2. Kies met behulp van de pijltjestoet-
sen|18 een uitschakeltijd van 1 tot
12|uur. De geselecteerde tijd zal gedu-
rende 5 seconden knipperen op het
display 13 en wordt vervolgens opge-
slagen.
• Om de timer voortijdig te stoppen, drukt
u twee keer TIMER 19 of schakelt u het
apparaat met STAND-BY|16 uit.
8. Waterafvoer met be-
hulp van een slang
In zeer vochtige ruimten heeft het vaak meer
zin om het water niet op te vangen in het
waterreservoir, maar direct via een slang af
te voeren.
WAARSCHUWING! Bij de afvoer met be-
hulp van de slang is het apparaat perma-
nent in gebruik. Dit betekent dat het
afgescheiden water veilig moet kunnen wor-
den afgevoerd, zodat er geen plassen op de
grond ontstaan.
1. Afbeelding C: gebruik een schroe-
vendraaier om de afsluitdop 21 op de
achterkant te verwijderen.
2. Verwijder de stop 23.
3. Afbeelding C: sluit de bijgeleverde
slang 22 aan op de opening.
4. Plaats het apparaat dusdanig, dat het
uiteinde van de slang over een afvoer
eindigt. Daarbij dient het open uiteinde
van de slang onder de uitlaat van het
apparaat te liggen (de slang moet dus
een neerwaarts verloop hebben).
5. Schakel het apparaat op de normale
manier in en selecteer een programma.
6. Indien u het water weer in het waterre-
servoir 5 wilt afvoeren, schakelt u het
apparaat uit, koppelt u de slang 22 los
en steekt u de stop 23 weer terug in de
opening.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

89301

Table of Contents