Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Sådan lytter du til alle spor
Tryk på ALL.
Hvis du vil lytte til spor, der er
relateret til det aktuelle spor
Eksempel:
Tryk på ARTIST for at lytte til spor af den
samme kunstner.
Der afspilles kun spor af kunstneren på det
aktuelle spor.
Tryk på GENRE eller ALBUM.
Du kan også begrænse søgningen under
afspilning efter genre og album på samme
måde.
Sådan begrænses søgekriterierne,
når der søges efter spor (begrænset
søgning)
Eksempel:
Søgning efter et spor på et album efter
kunstneren på serveren.
1
Tryk flere gange på ARTIST, indtil navnet på
din yndlingskunstner vises.
2
Tryk flere gange på ALBUM, indtil titlen på
det album, der indeholder det spor, du søger
efter, vises.
3
Tryk flere gange på . eller > for at
vælge det ønskede spor.
Bemærk
Der kan gå et øjeblik, før afspilningslisten begynder
afhængigt af antallet af numre, der er registreret på
serveren.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
Afspille
Tryk på N.
Stoppe
Tryk på x.
afspilning
Tryk på X. Tryk igen for at
Holde pause
genoptage afspilning.
Vælge et
Hold + eller – nede, eller tryk flere
element
gange på dem. Du kan vælge
ikonelementer, der har en ramme.
"Element" henviser til genren i
Genre-tilstand, til kunstneren i
Kunstner-tilstand eller til
albummet i Album-tilstand.
Tryk gentagne gange på . eller
Vælge et spor
>.
For at
Udfør følgende
Hold m eller M inde under
Finde et punkt på
et spor
afspilning, og slip den på det
ønskede sted. Du kan også flytte
frem og tilbage i et spor, når
afspilningen er stoppet
midlertidigt.
Afspille flere
Tryk på REPEAT gentagne gange
gange (gentaget
under afspilning, indtil "REP" eller
afspilning)
"REP1" vises.
REP: For alle spor.
REP1: Blot et enkelt spor.
Hvis du vil annullere gentaget
afspilning, skal du trykke flere
gange på REPEAT , indtil både
"REP" and "REP1" vises.
Afspille alle spor
Tryk flere gange på PLAY
i alle elementer
MODE, indtil "CONT" vises.
Afspille alle spor
Tryk flere gange på PLAY MODE
kun i det valgte
gentagne gange, indtil "SHUF"
element i
vises.
tilfældig
rækkefølge
Afspille alle spor
Tryk flere gange på PLAY
kun i det valgte
MODE, indtil både "CONT" og
element
"SHUF" forsvinder.
Bemærk
Knapperne X og m/M fungerer muligvis ikke for
nogle spor, når du bruger en anden server end M-crew
Server Ver. 2.5.
DK
22

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: